Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Luật Hình Sự Quốc Tế

⏰NO DEADLINE.

[English Caption Below]

⚖ Luật hình sự quốc tế là một trong những bộ luật quan trọng nhất đối với hòa bình và an ninh thế giới. Được giảng dạy bởi một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên về các nguyên tắc cơ bản về chính sách và luật hình sự quốc tế. Chúng ta sẽ khám phá các hình thái của tội ác quốc tế như diệt chủng, tội ác chiến tranh, khủng bố và cướp biển. Tiếp theo đó ta sẽ tiến hành xem xét các hình thái đặc trưng của trách nhiệm hình sự quốc tế và các biện pháp phòng vệ chuyên biệt. Cuối cùng người học sẽ đi sâu vào những thách thức trong việc giành được quyền giám hộ bị can và duy trì quyền kiểm soát phòng xử án.

🎓 Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Đại Học Case Western Reserve
 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 8 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt)
 • Giảng viên: Michael Scharf
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

🎓 Nội dung khóa học:

Khóa học này bao gồm tám đơn vị. Mỗi bài sẽ bao gồm một bài đọc được chỉ định, thường là một bài báo hoặc chương sách, cũng như các tình huống giả định được thiết kế để làm cho các bài đọc trở nên sống động.

 • Lịch sử: Từ Nuremberg đến The Hague
 • Tội phạm quốc tế: Tội ác chiến tranh, Diệt chủng, Tội ác diệt chủng và Tra tấn
 • Tội phạm quốc tế: Khủng bố và cướp biển
 • Các hình thức trách nhiệm pháp lý đặc biệt: trách nhiệm chủ mưu, đồng phạm và xúi giục
 • Biện pháp phòng vệ đặc biệt: điên rồ, tuân theo mệnh lệnh, cưỡng ép và quyền miễn trừ của người đứng đầu nhà nước
 • Giành quyền giám hộ bị can: dẫn độ, dụ dỗ, bắt cóc và giết người có chủ đích
 • Các vấn đề trước khi xét xử: thương lượng nhận tội, tự đại diện và loại trừ bằng chứng tra tấn
 • Duy trì quyền kiểm soát phòng xử án

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/international-criminal-law

————-

⚖ No area of law is as important to world peace and security as international criminal law.  Taught by one of the world’s leading experts in the field, this course will educate students about the fundamentals of international criminal law and policy.  We will explore the contours of international crimes such as genocide, war crimes, terrorism, and piracy.  We will examine unique modes of international criminal liability and specialized defenses.  And we will delve into the challenges of obtaining custody of the accused and maintaining control of the courtroom.

🎓 Information about the course:

 • Provided by: Case Western Reserve University
 • Platform: Coursera
 • Format: Online
 • Length: 8 weeks
 • Language: English (subtitles:  Vietnamese, Arabic, French, Portuguese, German, Russian, Spanish,…)
 • Instructor: Michael Scharf
 • Tuition Fee: Free

🎓 What you’ll learn:

This course comprises eight units (or “modules”). Each will include an assigned reading, typically an article or book chapter, as well as a simulation designed to bring the readings to life.

 • History: From Nuremberg to The Hague
 • International Crimes Part 1: War Crimes, Genocide, Crimes against Humanity, and Torture
 • International Crimes Part 2: Terrorism and Piracy
 • Special modes of liability: command responsibility, co-perpetration, and incitement
 • Special defenses: insanity, obedience to orders, duress, and head of state immunity
 • Gaining custody of the accused: extradition, luring, abduction, and targeted killing
 • Pre-Trial Issues: plea bargaining, self-representation, and exclusion of torture evidence
 • Maintaining control of the courtroom

📌Further information and register at: https://www.coursera.org/learn/international-criminal-law

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...