Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lãnh Đạo Ở Thế Kỉ 21

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Gặp gỡ Jim Barton, Giám đốc điều hành mới của Santa Monica Aerospace. Công việc của Jim không bao giờ dễ dàng: tiền mặt của công ty đang chảy ròng ròng, vật lộn để giành lại niềm tin của các nhà đầu tư sau một vụ bê bối kế toán, và nỗ lực chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp để trở thành một đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Trong khóa học này, bạn sẽ đồng hành cùng Jim khi anh ấy đương đầu với những thách thức lãnh đạo, từ thực thi chiến lược, truyền cảm hứng cho mọi người, đến duy trì phương pháp tiếp cận có đạo đức. Các chuyên gia đồng ý rằng các phương thức lãnh đạo của thế kỷ XX là không phù hợp với thế kỷ XXI đầy thử thách hiện nay. Khóa học này trang bị cho bạn những hiểu biết sâu sắc để nâng cao kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

🎯 Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ có thể:

 1. Thực hiện phương pháp lãnh đạo cá nhân của riêng bạn, bắt nguồn từ đánh giá của bạn về cách Jim Barton xử lý tình huống lãnh đạo của mình, cũng như từ các khái niệm và khuôn khổ lãnh đạo đã được thiết lập.
 2. Tránh các hành động lãnh đạo có thể đã hiệu quả trong quá khứ, nhưng không phù hợp với thế giới mới đầy thử thách của thế kỷ 21.
 3. Vượt qua những thách thức lãnh đạo mới của thế kỷ 21 đầy nguy hiểm, chẳng hạn như sự phụ thuộc nhiều hơn vào các nhân viên chuyên trách hoặc nhu cầu phản ứng với sự giám sát từ bên ngoài trong một thế giới ngày càng minh bạch.
 4. Tránh những”dốc trượt” thất bại đạo đức , và suy nghĩ rõ ràng hơn về sự tách biệt giữa cuộc sống công và tư đối với một nhà lãnh đạo thế kỷ 21.

🎯 Các kỹ năng bạn sẽ đạt được:

 • Quản lý chiến lược
 • Khả năng lãnh đạo
 • Hợp tác
 • Quản lý truyền thông

🎯 Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi Trường Kinh doanh Copenhagen
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Thời gian linh hoạt
 • Thời lượng: khoảng 38 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh

🎯 Đăng ký tại: https://bit.ly/3327fyr

———————————————————————————-

🎯 Meet Jim Barton, the new CEO of Santa Monica Aerospace. Jim’s job won’t be easy: the company’s hemorrhaging cash, struggling to regain investors’ trust after an accounting scandal, and striving to transform its culture to become a more global competitor. In this course, you’ll travel with Jim as he takes on leadership challenges ranging from strategy execution, to inspiring people, to maintaining an ethical approach. Experts agree that twentieth-century leadership practices are inadequate for the stormy twenty-first-century present. This provocative course equips you with the insights you’ll need to rise with the occasion of a rapidly shifting business landscape.

🎯 After taking the course, you’ll be able to:

 1. Enact your own personal leadership approach, derived from your ongoing evaluation of how Jim Barton has handled his leadership situation, as well as from established leadership concepts and frameworks.
 2. Avoid leadership actions that might have worked in the past, but are not suited to a newly challenging 21st century world.
 3. Navigate treacherous new 21st century leadership challenges, such as greater reliance on specialized workers or the need to respond to external scrutiny in an increasingly transparent world (and many more).
 4. Avoid “slippery slope” ethical failures, and think more clearly about the separation between public and private life for a 21st century leader.

🎯 Skills you will gain:

 • Strategic Management
 • Leadership
 • Collaboration
 • Communications Management

🎯 Course information:

 • Offered by Copenhagen Business School
 • Free course
 • 100% online
 • Flexible deadlines
 • Approx. 38 hours to complete
 • Language: English

🎯 Register at: https://bit.ly/3327fyr


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com