Deadline: 31/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh

⏰ DEADLINE: 31/12/2021

[English caption below]

⚡ Mô tả khóa học:

👉 Bạn cảm thấy khó khăn khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hoặc tìm từ phù hợp khi giao tiếp bằng tiếng Anh? Bạn không biết cách bắt đầu và kết thúc một cuộc trò chuyện một cách lịch sự?

👉 Bạn có muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc…. Nếu bạn có mong muốn đó thì chắc chắn bạn đã tìm đến đúng khóa học rồi đó!

 ⚡ Bạn sẽ học được gì sau khi kết thúc khóa học:

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
 • Tham gia vào các hoạt động để giúp chính bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của các cuộc đối thoại.
 • Học cách bắt đầu mỗi cuộc trò chuyện với đa dạng các chủ đề.
 • Lắng nghe các cuộc đối thoại và thảo luận nhóm để hiểu rõ hơn về tiếng Anh nói và các chuẩn mực văn hóa.

⚡ Thông tin về khóa học:

 • Hình thức: Online
 • Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người đều có thể tham gia
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian khóa học: 10 tuần
 • Thời lượng : 2-4 tiếng một tuần

📌Thông tin chi tiết khóa học và đăng kí tham gia: https://www.edx.org/course/conversational-english-skills

————————

⚡ About this course

Are you finding it difficult to start the conversation, or find the right words when communicating in English? Do you know how to start and end conversations in a polite way?

Do you want to learn more about American, British, Canadian, Australian, South Korean, Colombian, and Chinese cultures? If so, you’ve come to the right course!

⚡ What you’ll learn

 • Develop conversational English skills
 • Listen to dialogues and group discussions to better understand spoken English and cultural norms
 • Engage in activities to help you better understand the meaning of conversations
 • Learn to initiate your own conversations in English on a variety of topics.

⚡ Course information:

 • Format: Online
 • Who can participate: Anyone can participate
 • Language: English
 • Length: 10 weeks
 • Effort: 2-4 hours per week

📌 Course details and registration: https://www.edx.org/course/conversational-english-skills

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23788


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com