Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Đàm Phán

NO DEADLINE

[English caption below]

📌Giới thiệu khóa học

Tất cả chúng ta đều thương lượng hàng ngày. Ở cấp độ cá nhân, chúng ta thương lượng với bạn bè, gia đình, chủ nhà, người bán ô tô và người sử dụng lao động,…v. Đàm phán cũng là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu không có các hợp đồng sinh lời.

📌Bạn sẽ được học gì?

🔥Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu và thực hành bốn bước để đàm phán thành công:

– Chuẩn bị: Lập kế hoạch chiến lược đàm phán của bạn

–  Đàm phán: Sử dụng các chiến thuật chính để thành công

– Đóng: Tạo hợp đồng

– Thực hiện và đánh giá: Trò chơi kết thúc

🔥Để hoàn thành thành công khóa học này và cải thiện khả năng thương lượng, bạn cần thực hiện những việc sau:

– Xem các đoạn video ngắn (từ 5 đến 20 phút). Các video có tính tương tác và chúng bao gồm các câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về chiến lược và kỹ năng đàm phán.

– Kiểm tra kỹ năng đàm phán của bạn bằng cách hoàn thành đàm phán trong Học phần 6.

–  Làm bài kiểm tra cuối khóa. Để hoàn thành khóa học thành công, bạn phải trả lời đúng 80% câu hỏi.

📌 Thông tin khóa học:

– 100% online

–  Thời lượng: 17 tiếng

–  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–  Có chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

–  Bởi Đại học Michigan

✏️Chi tiết và đăng ký ngay tại:

https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills

_____________________________________

📌About this course

We all negotiate on a daily basis. On a personal level, we negotiate with friends, family, landlords, car sellers and employers, among others. Negotiation is also the key to business success. No business can survive without profitable contracts. Within a company, negotiation skills can lead to your career advancement.

📌What will you learn?

🔥In the course, you’ll learn about and practice the four steps to a successful negotiation:

– Prepare: Plan Your Negotiation Strategy

–  Negotiate: Use Key Tactics for Success

– Close: Create a Contract

– Perform and Evaluate:

🔥The End Game To successfully complete this course and improve your ability to negotiate, you’ll need to do the following:

–  Watch the short videos (ranging from 5 to 20 minutes).

–  Test your negotiation skills by completing the negotiation in Module 6.

– Take the final exam. To successfully complete the course, you must answer 80% of the questions correctly.

📌 Course information:

– 100% online

– Time duration: 17 hours

– Offered by University of Michigan

– Language: English

– Get a Certificate when you complete

✏️Apply in: https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21525


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thị Hường Hà

hathihuong.ivolunteer@gmail.com