Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Khóa học này giới thiệu cho bạn những kiến thức về kế toán tài chính, giới thiệu thuật ngữ cơ bản, mục đích và các dạng kế toán khác nhau. Bạn sẽ tìm hiểu về kế toán là gì, mục đích sử dụng thông tin kế toán, cách phân biệt giữa quản lý và kế toán tài chính, các thành phần của thông tin kế toán và các báo cáo tài chính.

Bạn cũng sẽ hiểu rõ về vai trò của kế toán, chính là người xử lý và cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định, về nhu cầu của những người sử dụng thông tin kế toán. Khóa học này cũng nhằm giúp bạn hiểu được sự liên quan của kế toán, tài chính đối với sự nghiệp của chính bạn. Khoá học này rất bổ ích trong trường hợp bạn đang suy nghĩ về việc trở thành một kế toán viên có trình độ chuyên môn, hoặc bạn đang theo học chuyên ngành kinh doanh hoặc quản lý, hoặc sử dụng kiến ​​thức về kế toán trong công việc của bạn.

?Nội dung khóa học

 • Xác định sổ sách kế toán và kế toán
 • Giải thích các mục đích và chức năng chung của kế toán
 • Giải thích sự khác biệt giữa quản lý và kế toán tài chính
 • Mô tả các yếu tố chính của thông tin kế toán tài chính – tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí
 • Xác định các báo cáo tài chính chính và mục đích của chúng.

?Chi tiết 

 • Tổ chức:  OpenLearn
 • Thời lượng: 12 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https/financial-accounting-and-reporting

——————————————————————

?Overview

This free course, Financial accounting and reporting , serves as an introduction to financial accounting, introducing the basic terminology, purpose and different types of accounting. You will learn about what accounting is, the purposes for which accounting information is used, how to distinguish between management and financial accounting, the components of accounting information, and the main financial reports in which this information is presented to its users.

You will also have a clear understanding of how accountants act as processors and purveyors of information for decision making, of the needs of those who use accounting information, and of the role performed by accountants. Accounting does not exist for its own sake or in a vacuum: there must be a reason why accounting is being done. This course is also meant to enable you to understand the relevance of accounting and financial to your own career. This is a salutary course if you are thinking about becoming a professionally qualified accountant or studying business or management, or using knowledge of accounting in your own work situation or your own business.

?What you’ll learn

 • Define bookkeeping and accounting
 • Explain the general purposes and functions of accounting
 • Explain the differences between management and financial accounting
 • Describe the main elements of financial accounting information – assets, liabilities, revenue and expenses
 • Identify the main financial statements and their purposes.

?Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 12 hours
 • Language: English (with subtitle)

?Further information and register at: https/financial-accounting-and-reporting

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17653

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER