Deadline: 25/08/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe: Vi Sinh Vật Của Con Người

DEADLINE: 25/8/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Cơ thể của chúng ta không chỉ được tạo thành từ các tế bào mà còn bởi hàng nghìn tỷ vi khuẩn, nấm và virus. Chúng cùng nhau tạo nên hệ vi sinh vật của con người và có tác động to lớn đến sức khỏe. Ví dụ, những gì chúng ta ăn và uống ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột của hệ vi sinh vật đường ruột.

Những gì bạn sẽ học được:

Trong khóa học này, bạn sẽ biết rằng vi sinh vật đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng đường ruột bình thường, tiêu hóa một số chất dinh dưỡng, sự phát triển sớm, hành vi và các rối loạn như hội chứng ruột kích thích (IBS), béo phì và tiểu đường. Khám phá sự phức tạp trong việc duy trì một cuộc sống lành mạnh cân bằng và học hỏi:

Làm thế nào để nghiên cứu microbiome

Microbiota ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào

Lão hóa khỏe mạnh và microbiota

Mối quan hệ giữa chế độ ăn uống, gen và microbiota

Liệu pháp và chẩn đoán vi khuẩn

Kiến thức học thuật về vi sinh vật rất quan trọng đối với các nhà sản xuất, bác sĩ y khoa, tổ chức phi lợi nhuận và ngành công nghiệp

 Giáo trình:

 1: Hệ vi sinh vật của con người 

 2: Phát triển vi sinh vật đầu đời

 3: Microbiota và lão hóa 

 4: Chế độ ăn uống và bệnh microbiota 

 5: Liệu pháp và chẩn đoán vi khuẩn 

 6: Khả năng ứng dụng và tác động xã hội

Thông tin khóa học:

100% online

Thời lượng: 6 tuần (3-5 tiếng mỗi tuần)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bởi Đại học Wageningen

Mức độ: Giới thiệu

Học phí: Miễn phí

 Đăng kí tại:

https://bit.ly/3j5cPsY

 

——————————————————————————–

About this course:

Your body is not only made up of human cells, but also by trillions of bacteria, fungi and viruses. Together they make up the human microbiome and have a tremendous impact on your health. For example, what you eat and drink impacts the gut microbes of the human gut microbiome.

What will you learn:

In this course you’ll learn that the human microbiome plays an important role in maintaining normal gut function, digesting certain nutrients, early life development, behavior and, disorders like irritable bowel syndrome (IBS), obesity and diabetes. Discover the complexity in maintaining a balanced healthy life and learn:

How to study the microbiome

How microbiota impact your health

Healthy ageing and microbiota

The relation between diet, genes and microbiota

Microbial therapies and diagnostics

How academic knowledge about the microbiome is important for policymakers, medical doctors, non-profit organizations, and industry

 Syllabus:

1: The human microbiome

2: Early life microbiota development

3: Microbiota and Ageing

4: Microbiota diet and disease

5: Microbial therapies and diagnostics

6: Applicability and societal impact

 Course information: 

Length: 6 Weeks( 3-5 hours per week)

 Language: English

 Institution: Wageningen

 Level: Introductory

 Price: FREE

 Apply in: 

https://bit.ly/3j5cPsY


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com