Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chất Lượng Và An Toàn Chăm Sóc Sức Khỏe Hàng Đầu

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🩺 Giới thiệu chung:

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và chất lượng chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng và là trọng tâm chính của tất cả mọi người trong thực hành chăm sóc sức khỏe. Khóa học này giới thiệu cho các học viên về khóa học chăm sóc sức khỏe và những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng và an toàn cho bệnh nhân ở cấp vi mô và vĩ mô.

Các học viên tham gia sẽ khám phá nền tảng của chất lượng chăm sóc sức khỏe và khoa học cơ bản về an toàn bệnh nhân cũng như những cách thức cải tiến chất lượng, thiết kế và lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả, phân tích các vấn đề và quy trình an toàn của bệnh nhân bằng cách sử dụng các công cụ như phân tích yếu tố con người, áp dụng các phương pháp tiếp cận có hệ thống bao gồm Plan-Do-Study-Act (PDSA) để giải quyết các thách thức về cải tiến chất lượng và tìm hiểu các chiến lược trong một nền văn hóa thay đổi.

Khóa học có cái nhìn thế giới về chất lượng và an toàn của bệnh nhân, liên kết học viên với nghiên cứu và các nguồn lực từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ (AHRQ), Joint Commission và các tổ chức quốc tế khác. Điểm nổi bật của khóa học là bao gồm những câu chuyện cá nhân, bài học kinh nghiệm từ các ngành khác và các cuộc phỏng vấn với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, các nhà lãnh đạo về NCQA,…

💉 Thông tin khóa học:

  • Giáo viên: Giáo sư Gregory Pawlson, Jean Johnson
  • Cung cấp bởi: Đại Học George Washington
  • Thời gian: 13 tiếng
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
  • Hình thức: 100% online

💊  Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/quality-healthcare

——————–

🩺 General introduction:

Ensuring patient safety and healthcare quality is critical and should be a key focus of everyone in healthcare practice. This course provides healthcare practitioners and others with an introduction to the knowledge and skills needed to lead patient safety and quality improvement initiatives at the micro and macro levels. Participants will explore the foundations of health care quality and the science underlying patient safety and quality improvement, design and select effective health care measures, analyze patient safety problems and processes using tools such as human factors analysis, apply systematic approaches including the Plan-Do-Study-Act (PDSA) model to address quality improvement challenges and learn strategies to lead a culture of change. The course takes a world view of patient safety and quality, linking participants to research and resources from the World Health Organization (WHO), the US Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), the Joint Commission and other international organizations. Course highlights include personal stories, lessons learned from other industries and interviews with the President of the National Committee for Quality Assurance (NCQA) and other leaders in quality movement.

💉 Course information:

  • Teacher: Gregory Pawlson, Jean Johnson
  • Offered by: George Washington University
  • Time: 13 hours
  • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
  • 100% online

💊  Register now at: https://www.coursera.org/learn/quality-healthcare


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com