Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Viết Bài Luận GMAT

🎯NO DEADLINE  

☀️[English caption below]  

💥Mô tả 

Đây là một khóa học hoàn chỉnh và toàn diện dành cho mọi cấp độ và khả năng, bao gồm khía cạnh cơ bản của bài luận GMAT AWA. Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn tham gia phần Đánh giá Viết phân tích của GMAT, một phần bắt buộc và được chấm điểm riêng của GMAT.

Khóa học sẽ cung cấp đủ các công cụ cần thiết, các chiến lược, cách tiếp cận và kĩ thuật cần thiết để đạt được điểm cao nhất có thể là 6.0 trong Bài luận GMAT.

Ngoài các bài giảng video toàn diện hoàn chỉnh, có một số tài liệu có thể tải xuống được bao gồm trong khóa học này bao gồm Danh sách câu hỏi chính thức của AWA, mẫu bài luận, tiêu chí chấm điểm AWA và một bộ câu hỏi trả lời GMAT được thực hiện đầy đủ.

Khóa học GMAT Cuối cùng này được cấu trúc theo một cấu trúc dễ học, dễ hiểu – để bạn có thể học và tiếp thu các kỹ thuật và chiến lược để tối đa hóa tiềm năng điểm số của mình. Ngoài ra còn có một bộ câu hỏi và câu trả lời Bài luận GMAT thực tế – được giải thích đầy đủ chi tiết.

Khóa học này là một nguồn tài liệu quan trọng và thiết yếu mà tất cả các thí sinh thi GMAT nên sử dụng để làm quen và xây dựng sự tự tin khi trả lời câu hỏi tiểu luận trong GMAT. Các trường đại học có khả năng sẽ yêu cầu bảng điểm của các câu trả lời bài luận thực tế của bạn cho mục đích phỏng vấn – vì vậy, có nghĩa là bạn thực sự vượt qua phần này một cách tinh tế!

💥Thông tin chi tiết

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Học phí: Miễn phí
  • Thời lượng: 3 tiếng 7 phút

💥Đối tượng

  • Dành cho những người mới bắt đầu
  • Dành cho những người có trình độ

💥Đăng kí tại đây:https://bit.ly/2Vi3jJc

————————————————————— 

✨Description: 

This is a complete and comprehensive course for all levels and abilities, covering the fundamental core aspects of the GMAT AWA Essay. This course will prepare you to take this Analytical Writing Assessment component of the GMAT. A separately scored and mandatory section of the GMAT.

It will provide you with the essential tools, strategies, approaches & techniques in order to obtain the highest possible score 6.0 in the GMAT Essay.

In addition to the complete comprehensive video lectures there are several downloadable resources and material included with this course including the Official AWA Question List, the Essay Template, the AWA Scoring Criteria and a set of real fully worked GMAT questions and answers.

This Ultimate GMAT course is structured in an easy to follow, digestible structure – so that you can learn and absorb the techniques and strategies in order to maximise your score potential. Also included is a set of actual GMAT Essay questions and answers – fully explained in granular detail.

This course is a crucial and important resource that all GMAT test takers should use to familiarise and build confidence in answering the essay question in the GMAT. Universities are likely to request transcripts of your actual essay responses for interview purposes – so it makes sense that you really ace this section with flair!

✨Details: 

  • Language: English
  • Length: 3 hours 7 minutes
  • Price: Free

✨Who this course for?

  • Advanced level students
  • Near beginners.

✨Apply here: https://bit.ly/2Vi3jJc

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=29219

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com