Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Chiến Lược Marketing

[NO DEADLINE]

(English bellow)

? Giới thiệu chung:

Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn về khía cạnh quan trọng của chiến lược marketing và tầm quan trọng của việc hiểu môi trường marketing. Khóa học bắt đầu bằng cách giới thiệu cho bạn các mô hình hành vi của người tiêu dùng và nó hỗ trợ thế nào trong việc phân khúc thị trường và tạo chiến lược tiếp thị. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các khía cạnh và mô hình khác nhau liên quan đến môi trường tiếp thị và cách những yếu tố này tác động đến kế hoạch marketing của công ty.

? Nội dung khóa học:

 • Mô hình Hành vi Người tiêu dùng
 • Phân khúc thị trường và cách lập chiến lược để tiếp cận đúng người tiêu dùng
 • Các yếu tố kết hợp trong marketing cũng như các chức năng bán hàng khác nhau, phân tích các mẫu khác nhau ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị.

? Thông tin khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: Online 100%
 • Học phí: miễn phí 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Được cấp Certification sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua 80% nhiệm vụ

? Link đăng ký: https://alison.com/course/fundamentals-in-strategic-marketing-and-the-marketing-environment 

———————————————————

? General introduction:

This free online course will teach you about the important aspect of strategic marketing and the importance of understanding the marketing environment. The course begins by introducing you to consumer behavioural models, and how this aids in segmenting the market and creating marketing strategies. You will also learn about the different aspects and models involved in the marketing environment and how these factors impact a company’s market plan.

? Course content:

 • The Consumer Behaviour Model which leads to an understanding of market strategy. Learning from consumer behaviour, market segmentation and how to strategize to reach the right consumers will be discussed.
 • Marketing mix elements as well as different sales functions and Business to Business markets, how the many parts of the marketing environment work together, different analytical models which affect marketing.

? Course information:

 • Platform: Alison
 • Form: Online 100%
 • Fee: free 100%
 • Language: English
 • Get CPD certificate after completing the course and achieve 80% or higher in course assessment.

? Link to register: https://alison.com/course/fundamentals-in-strategic-marketing-and-the-marketing-environment 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10540

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam