Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Bảy Bước Cải Thiện Sơ Yếu Lý Lịch

❤ NO DEADLINE

[English caption below]

💌 Bạn không chắc về cách tạo một sơ yếu lý lịch? Bạn đang gửi sơ yếu lý lịch của mình đi nhưng lại không nhận được phản hồi? Đó là một vấn đề phổ biến. Thị trường việc làm rất cạnh tranh và sơ yếu lý lịch của bạn chỉ có vài giây để nhận được sự quan tâm của người quản lý tuyển dụng. Tôi có một số tin tốt cho bạn. Trong khóa học này, tôi sẽ chỉ ra 7 cách đơn giản để cải thiện sơ yếu lý lịch của bạn.

❤ Bạn sẽ được học

 • Xác định các cách để cải thiện sơ yếu lý lịch của mình.
 • Chọn những từ chính xác để sử dụng trong sơ yếu lý lịch của bạn.
 • Sử dụng tất cả các tính năng của Indeed.
 • Định dạng đúng sơ yếu lý lịch của họ.

❤ Thông tin khóa học

 • Giảng viên: Devon Campbell
 • Nền tảng: Udemy
 • Lĩnh vực: Phát triển bản thân
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 49 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

❤ Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3ejFLtd

——————————————————

❤ NO DEADLINE

💌 Are you not sure about how to create a resume? Are you sending out your resume but you are not getting a response back ? This is a common problem. The job market is very competitive and your resume only has a few seconds to get the interest of the hiring manager. I have some good news for you. In this course, I am going to show 7 simple ways to improve your resume.

❤ What you’ll learn

 • Identify ways to improve your resume.
 • Choose the correct words to use on your resume.
 • Use all the features of Indeed.
 • Properly format their resume.

❤ About this course

 • Instructor: Devon Campbell
 • Foundation: Udemy
 • Subject: Personal  Development
 • Price: Free
 • Length: 49 minutes
 • Language: English
 • 100%  online

❤ Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3ejFLtd

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #khoahoc, #mienphi, #resumé

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15835

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com