Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Ứng Dụng Hoạt Động Tình Nguyện Để Tiến Xa Hơn Trong Công Việc

NO DEADLINE 

[English caption below]

🔥🔥Công việc tình nguyện có thể là một chi tiết quý giá trong công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng nó khi viết CV.
Khóa học miễn phí Sử dụng công việc tình nguyện để dẫn đầu thị trường việc làm sẽ giúp khám phá cách bạn có thể tham gia vào các công việc tình nguyện để nâng cao cơ hội việc làm của chính mình.

😻Khi kết thúc khóa học miễn phí này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định được mục tiêu cá nhân;
 • Tự đánh giá công sức cần phải bỏ ra;
 • Cân bằng những điều này với hoàn cảnh thực tế cá nhân của bạn;
 • Tìm hiểu các nguồn tham khảo để chọn những gì phù hợp nhất;
 • Chuẩn bị một kế hoạch hành động, bao gồm cả việc đánh giá thành tích;
 • Đưa ra các chiến lược liên tục để phát triển công việc tình nguyện của bạn;
 • Nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng phù hợp với các kỹ năng bạn có;
 • Có minh chứng cụ thể về những kỹ năng này trong quá trình tìm việc.

🍀Nội dung khóa học:

 1. Giới thiệu
 2. Tại sao lại cần tham gia công việc tình nguyện?
 3. Ta có thể cung cấp những gì?
 4. Cái gì phù hợp với bản thân mình?
 5. Bắt đầu.
 6. Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
 7. FAQs
 8. Nguồn tài liệu tham khảo.

🍀Thông tin khóa học:

 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Thời lượng: 12 tiếng.
 • Trình độ: Cơ bản.
 • Giấy chứng nhận hoàn thành sau khi kết thúc.
 • Nhà cung cấp: The Open University.

👉Đăng ký học tại đây: https://bit.ly/3tyR0o8
——————————————————————————————–
🔥🔥Volunteering can be a valuable detail in your job searching, so be sure to make note of it when writing your CV.
This free course, Using voluntary work to get ahead in the job market, explores how engaging in voluntary work can enhance your employment opportunities.

😻By the end of this free course, you should be able to:

 • Identify your objectives;
 • Assess what you have to offer;
 • Balance these against a practical framework of your personal circumstances;
 • Explore a range of reference sources to select what is most relevant;
 • Prepare an action plan, including evaluation of achievements;
 • Produce ongoing strategies to develop your voluntary work;
 • Understand employers’ requirements and match the skills you acquire;
 • Articulate and present the evidence of these skills effectively in job seeking.

🍀Course content:

 1. Introduction
 2. Why do it?
 3. What can I offer?
 4. What would suit me?
 5. Getting started
 6. Impressing employers
 7. FAQs
 8. Sources of references

🍀Details:

 • Totally free.
 • Online course.
 • Duration: 12 hours.
 • Level: Introductory.
 • Free statement of participation on completion.
 • Supplier: The Open University.

👉Register here: https://bit.ly/3tyR0o8

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com