Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Từ British Council: Tiếng Anh Tại Nơi Làm Việc

‼️ NO DEADLINE ‼️

[English caption below]

✍️ Khóa học này dành cho những người đang học tiếng Anh và quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng tiếng Anh cho yêu cầu và bối cảnh nơi làm việc.

Mỗi tuần, các bài học sẽ tập trung vào các khía cạnh chính của tiếng Anh trong môi trường làm việc như: tìm việc làm, phỏng vấn, bắt đầu công việc mới hay cách hoạt động nhóm. Bạn sẽ xem video và nghe bản ghi âm của mọi người trong các tình huống khác nhau. Điều này bao gồm những người đang tìm kiếm và nộp đơn xin việc, chuẩn bị và tham gia các cuộc phỏng vấn, và những người bắt đầu công việc mới và làm việc với các đồng nghiệp mới.

Khóa học không theo giáo trình ngôn ngữ mà lấy tiếng Anh công sở làm điểm khởi đầu nhằm cung cấp các cụm từ ngôn ngữ chức năng và các tình huống thực tế, xác thực tại nơi làm việc.

Ngoài việc luyện tập tiếng Anh công sở và học một số cách diễn đạt tiếng Anh công sở, bạn sẽ xem xét điều gì tạo nên một cuộc phỏng vấn và xin việc thành công.

? BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC:

  • Đánh giá kỹ năng và loại công việc nhà tuyển dụng đang tìm kiếm
  • Cải thiện hiệu suất tiếng Anh trong các lĩnh vực chính của ứng dụng và phỏng vấn.
  • Nhìn nhận về các yếu tố liên quan đến việc ứng tuyển và phỏng vấn thành công.
  • Xác định các yếu tố tạo nên thành công khi hoạt động nhóm

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:

• Cung cấp bởi: British Council

• Giảng viên: Genevieve White

• Thời lượng: 4 tuần, 2 giờ/tuần

• Hình thức: 100% online

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

? ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY: 

https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english

—————————————

[Online] English For The Workplace (From British Council)

✍️ This course for English learners helps you to develop the language you need to find a job and succeed in the workplace.

This course is for people who are learning English and are interested in developing English language skills for employability and workplace contexts. It will help job seekers and young professionals with the English they need.

Each week, we’ll focus on key aspects of English for the workplace. You’ll watch videos and listen to audio recordings of people in various situations. This includes those searching and applying for jobs, preparing for and taking interviews, and those starting their new jobs and working with new colleagues.

You will also learn some key business English vocabulary and improve your skills in English at work.

? ABOUT THIS COURSE:

• Offered by: British Council

• Instructors: Genevieve White

• Duration: 4 weeks, 2 hours per week

• 100% online

• Language: English

? ENROLLMENT:

You can enroll in this course for free right here: https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9624

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam