Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Phần Mềm Canva

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Tổng quan:

Canva là một nền tảng thiết kế đồ họa với cung cấp để tạo đồ họa truyền thông xã hội, bản trình bày, áp phích, tài liệu và các nội dung trực quan khác. Có các mẫu để người dùng sử dụng. Nền tảng này được sử dụng miễn phí và cung cấp các đăng ký trả phí như Canva Pro và Canva for Enterprise để có thêm chức năng.

🔥 Bạn sẽ được học gì?

Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn từng bước, nhờ video chia đôi màn hình trên không gian làm việc của bạn:

–      Làm thế nào để tạo một thiết kế logo ở Canva?

–      Làm cách nào để tải lên và thêm Hình ảnh, Âm thanh & Video trong Canva?

–      Làm thế nào để tạo Brochure ở Canva?

🔥 Thông tin khóa học:

–      Người hướng dẫn: Saheli Basu

–      Hình thức: online 100%

–      Thời lượng: 2 tiếng

–      Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–      Nền tảng: coursera

📌Chi tiết và đăng ký ngay tại:

https://bit.ly/3vmW2nC

____________________________________

🔥 General

Canva is a graphic design platform with the provision to create social media graphics, presentations, posters, documents and other visual content. There are templates for users to use. The platform is free to use and offers paid subscriptions like Canva Pro and Canva for Enterprise for additional functionality.

🔥 What will you learn?

Your teacher will guide you step by step, thanks to a split screen video on your workspace:

–        How to create a logo design in Canva?

–        How to upload and add Images,Audio & Video in Canva ?

–        How to create a Brochure in Canva ?

 🔥 Course information:

–      Instructor: Saheli Basu

–      Online 100%

–      Time: 2 hours

–      Language: English

–      Offered by Course

📌Apply in:  https://bit.ly/3vmW2nC

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21528


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thị Hường Hà

hathihuong.ivolunteer@gmail.com