[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Máu Và Hệ Hô Hấp

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • ‘Đừng nín thở’ là một câu nói có lẽ bạn đã nghe nhiều lần nhưng có thể chưa nghĩ nhiều đến. Trong khóa học miễn phí này, Máu và Hệ hô hấp, bạn sẽ nghiên cứu lý do tại sao hô hấp lại quan trọng đối với sự sống, cách không khí vào và ra khỏi phổi, cách vận chuyển oxy trong máu, những yếu tố kiểm soát hô hấp và một số các bệnh ảnh hưởng đến hô hấp.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Mô tả và minh họa cấu trúc giải phẫu chính của hệ hô hấp và cơ chế hít vào và thở ra
 • Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến thông khí phổi
 • Cơ chế vận chuyển O2 và CO2 trong máu
 • Mô tả các bệnh do đột biến trong hemoglobin
 • Thể hiện sự hiểu biết về việc kiểm soát tốc độ hô hấp.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 10 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🔥Đăng ký tại đây: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/blood-and-the-respiratory-system/content-section-0?active-tab=description-tab

—————————————————————————————————-

⚡Overview:

 • ‘Don’t hold your breath’ is an expression you’ve probably heard many times, but may not have thought too much about. In this free course, Blood and the respiratory system, you’ll study why respiration is so important for life, how air enters and leaves the lungs, how oxygen is transported in the blood, the many factors that control breathing, and some diseases that affect respiration.

📌What you’ll learn:

 • Describe and illustrate the main anatomical structures of the respiratory system and the mechanics of inspiration and expiration
 • Discuss the factors that affect pulmonary ventilation
 • Outline the mechanisms of O2 and CO2 transport in the blood
 • Describe diseases resulting from mutations in haemoglobin
 • Demonstrate an understanding of the control of the respiration rate.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 10 hours
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: OpenLearn

🔥Apply here: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/blood-and-the-respiratory-system/content-section-0?active-tab=description-tab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com