Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Hiện Tượng Nóng Lên Toàn Cầu

?NO DEADLINE ?

[English Caption Below]

?Nội dung khóa học :

Khóa học miễn phí này giới thiệu về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chúng ta sẽ xem xét lịch sử của hiện tượng bằng cách xem xét mô hình các kỷ băng hà và phân tích nhiệt độ được ghi lại.  Chúng ta sẽ thu thập thông tin m từ dữ liệu này.  Chúng ta sẽ đánh giá ngắn gọn tác động và ảnh hưởng của con người đối với sự nóng lên toàn cầu và cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét các mô hình khí hậu và cách dự đoán những thay đổi trong tương lai.

?Bạn sẽ học được :

-Hiểu bằng chứng hiện tại về mô hình của hiện tượng

và áp dụng các kỹ thuật ‘đo’ nhiệt độ Trái đất

-Hiểu được sự nóng lên hiện nay có liên quan đến sự thay đổi khí hậu trong suốt lịch sử Trái đất

-Giải thích các yếu tố buộc thay đổi khí hậu và mức độ ảnh hưởng của con người

-Khẳng định ‘dự đoán tốt nhất’ của các mô hình khí hậu hiện tại.

 ?Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Openedu

-Hướng dẫn bởi: (có sẵn)

-Thời lượng : 5 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

?Thông tin chi tiết và đăng ký :

https://bit.ly/2PWjd9Q

——————————————————————

 ⚖️Content:

This free course provides an introduction to global warming. We will be considering the history of global warming by looking at the pattern of ice ages and analysis of recorded temperatures. We will aim to gather meaningful information from this data. We will briefly assess the impact and influence of humans on global warming and, finally, we will examine climate models and how to predict future changes.

⚖️What you will learn : 

-Understand the current evidence for global warming

model and apply the techniques of ‘measuring’ the Earth’s temperature

-Understand the current warming in relation to climate changes throughout the Earth’s history

-Explain factors forcing climate change, and the extent of anthropogenic influence

-Assess the ‘best predictions’ of current climate models.

⚖️About this course:

-Offered by Openedu

-Instructor : ( credited)

-Time : 5 hours

-Language: English

-100% online

⚖️For more information and sign up : 

https://bit.ly/2PWjd9Q

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18149

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER