Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Động Vật Có Vú

🍂NO DEADLINE 🍂

[English Caption Below]

✅Nội dung khóa học :

Động vật có vú có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, nhưng tất cả các loài đều có một số đặc điểm chung.  Những điểm tương đồng này chứng minh cho việc tất cả các loại đa dạng như vậy trong một nhóm (hoặc lớp) phân loại duy nhất được gọi là Động vật có vú.  Khóa học miễn phí này cung cấp điểm khởi đầu cho việc nghiên cứu động vật có vú.  Nó sẽ thiết lập sự đa dạng phong phú, đồng thời làm nổi bật các đặc điểm chung của nhóm động vật đó.

 ✅Bạn sẽ học được :

 • Phân tích và giải thích các đặc điểm sinh học đặc biệt của “Monotreme”.
 • Phân biệt các phương thức sinh sản tương phản ở động vật có vú đơn tính, thú có túi và động vật có nhau thai.
 • Mô tả cơ sở tế bào của quá trình tiết sữa và giải thích lợi ích của chế độ ăn sớm có sữa.
 • Giải thích ý nghĩa của tốc độ trao đổi chất ở động vật có vú.
 • Giải thích cách thức và lý do tại sao phản ứng sinh nhiệt lại khác nhau giữa các loài.

✅Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Openedu.
 • Hướng dẫn bởi: (có sẵn).
 • Thời lượng : 5 giờ.
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh.
 • Hình thức : Online 100%.

✅Thông tin chi tiết và đăng ký :

https://bit.ly/3PhAp

——————————————————————————————

📍Content:

Mammals come in a bewildering variety of shapes and sizes, and yet all species have some characteristics in common. These similarities justify the inclusion of all such diverse types within the single taxonomic group (or class) called the Mammalia. This free course, Introducing mammals, offers a starting point for the study of mammals. It will establish their rich diversity, while highlighting the common features that define the group.

📍What you will learn : 

 • Explain the distinctive biological features of monotremes
 • Distinguish contrasting modes of reproduction in monotremes, marsupials and placental mammals
 • Describe the cellular basis of lactation and explain the benefits of an early diet of milk
 • Explain the significance of mammalian metabolic rate
 • Explain how and why the thermogenic response differs among species.

📍About this course:

 • Offered by Openedu
 • Instructor : ( credited)
 • Time : 5 hours
 • Language: English
 • 100% online

📍For more information and sign up : 

https://bit.ly/3PhAp

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21296


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com