[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Trung Cơ Bản Từ Đại Học Thanh Hoa

🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
Khóa học giới thiệu tiếng Trung này sẽ nhấn mạnh vào các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cho cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia sử dụng tiếng Quan Thoại.
Khóa học này phù hợp với những ai có mong muốn học tiếng Trung, đặc biệt nếu bạn muốn học tập và làm việc tại các nước nói tiếng Quan Thoại. Khóa học này cũng là một bước đệm tốt trước khi bạn tham gia kì thi năng lực chuẩn hóa HSK.

🔻Nội dung khóa học:
– Khóa học này bao gồm các phần:
+ Các cuộc hội thoại (được dạy qua phiên âm)
+ Các bài tập nghe toàn diện (trong các tình huống đời thực)
+ Chữ cái tiếng Trung (thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày)
+ Các bài hát tiếng Quan Thoại
+ Các mẹo tự học
– Khóa học thiên về sử dụng phiên âm, hệ thống tiêu chuẩn trong việc chuyển hóa tiếng Trung sang ký tự Latin, để người học dễ hiểu và học ngôn ngữ này hơn.

🔻Thông tin khóa học:
– Thời gian: 2 – 3 tiếng/ tuần
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Giảng viên: Xia Ding, Xiaoning Wang, Li Lu và Yuan Li
– Nền tảng: Class Central

🔻Tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/edx-tsinghua-chinese-start-talking-with-1-3-billion-people-5426

——————————————————————————————————————————-

English caption below:

[Online] Free course on Chinese language for beginners from Tsinghua University

🔻No Deadline

🔻Overview:
This introductory Chinese language course will emphasize basic language skills for everyday life in Mandarin speaking countries.
This course is for anyone interested in learning Mandarin Chinese, especially if you plan to work or study in Mandarin-speaking countries. The course is also a good start toward the HSK Chinese proficiency test.

🔻What you’ll learn:
– The course is composed of several parts:
+ Dialogues (taught through pinyin)
+ Listening comprehension exercises (in real-world situations)
+ Chinese characters (frequently used in daily life)
+ Mandarin songs
+ Tea Time (tips for self-study)
– The course utilizes pinyin, the standard system of Romanized spelling for transliterating Chinese, so learners will find it easy to understand and study the language.

🔻Information about the course:
– Length: 6 weeks long, 2-3 hours a week
– Language used: English
– Taught by: Xia Ding, Xiaoning Wang, Li Lu and Yuan Li
– Platform: Class Central

🔻For more information and register at:  https://www.classcentral.com/course/edx-tsinghua-chinese-start-talking-with-1-3-billion-people-5426




You may also like...