Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Quản Lý Dự Án Để Phát Triển

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Tìm hiểu những bài học về phát triển dự án mà giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế và xã hội ở Mỹ Latin và Caribbean

🌟 Về khoá học:

 • Một trong những thử thách khó khăn mà chính phủ, tổ chức cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, những cơ quan phát triển và các bên liên quan khác đang phải đối mặt hằng ngày nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở Mỹ Latin và Caribbean là biến những đề xuất thành thực tế cụ thể nhằm cải thiện hạnh phúc xã hội và có thể cung cấp kết quả trong thời gian và nguồn lực có sẵn.
 • Khoá học sẽ giới thiệu về khái niệm và công cụ mà có thể áp dụng vào việc quản lý dự án để tạo ra những thay đổi quan trọng và đáp ứng được những mục tiêu trong mong đợi với nguồn lực giới hạn. Với MOOC này sẽ giúp tăng cường công suất của những người tham gia nhằm quản lý dự án của chính phủ và xã hội (các dự án phi lợi nhuận và xã hội dân sự) để có thể thực thi một cách xuất sắc và hiệu quả
 • 70% học viên tham gia khoá học nói rằng họ đã được cải thiện khả năng trình bày rõ ràng, thực hiện và/ hoặc đánh giá những chính sách cộng đồng.

👩🏻‍💻 Bạn sẽ “gặt hái” được gì sau khoá học:

 • Căn bản về khái niệm và những kỹ thuật quản lý dự án, theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Các công cụ và kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhằm tạo điều kiện tốt cho cuộc đối thoại trong dự án
 • Cách để xác định nhân tố của thành công ở trong những dự án của chính phủ và xã hội

☘️ Nền tảng: edX

Tổ chức: IDB

Thời lượng: 10 tuần, 2-3 giờ/ tuần

Môn học: Quản lý kinh doanh

Cấp độ: Trung cấp

Ngôn ngữ: English

Giáo viên: Claudia Baca và Ernesto Mondelo

👉🏻 Đăng ký ngay để biết thêm chi tiết https://www.edx.org/course/project-management-for-development

——————————————————————————————–

Learn best practices for managing projects that promote economic and social development in Latin America and the Caribbean.

About this course

 • This course will be offered in English One of the challenges faced every day by governments, public organizations, nongovernmental organizations, development agencies, and other stakeholders that promote economic and social development in Latin America and the Caribbean is transforming proposals into concrete realities that improve society’s well-being and provide results within the time and resources available.
 • This course introduces concepts and tools that can be applied to project management to generate material changes and meet expected objectives with limited resources. This MOOC strengthens participants’ capacity to manage government and social projects (such as nonprofit and civil society projects) so that they are executed efficiently and effectively.
 • 70% of the students who have taken the course state that they improved their ability to formulate, implement and/or evaluate public policies.

What you’ll learn

 • Basic project management concepts and techniques, within international standards
 • Widely tested tools and techniques that facilitate good communication within a project
 • How to identify success factors in government projects and social projects

At a glance

 • Institution: IDBx
 • Length: 10 weeks, 2-3 hours per week
 • Subject: Business & Managemen
 • Level: Intermediate
 • Language: English
 • Instructors: Claudia Baca and Ernesto Mondel

Register for more details https://www.edx.org/course/project-management-for-development

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Mai

thaolinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...