Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nhập Môn Tiếng Hàn Từ Đại Học Hanyang

🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
– Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn về tiếng Hàn, lý giải văn hóa Hàn Quốc và giúp bạn có những cuộc hội thoại thực tế với ngôn ngữ này.
– Đây là khóa học dành cho những ai chưa từng tiếp xúc với việc học tiếng Hàn, những người có hứng thú học tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Nó sẽ hữu dụng với những học sinh muốn học tại Đại học Hanyang hay du học ở đất nước này.

🔻Nội dung khóa học:
– Các cụm từ, câu chào hỏi, từ vựng, số, các phát âm trong tiếng Hàn
– Khóa học này không chỉ lý giải và trình bày văn hóa Hàn Quốc mà còn có các hoạt động xã hội liên quan

🔻Thông tin khóa học:
– Nền tảng: Class Central
– Giảng viên: Jungho Ahn và Youngsook Lee
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Thời lượng: 6 tuần

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/introduction-to-korean-8360

——————————————————————————————————————————-

[Online] Introduction to Korean From Hanyang University

🔻No Deadline

🔻Overview:
– This course will introduce you to the Korean language, and present and explain Korean culture, enabling you to have real Korean conversations.
– This course is for people with no prior knowledge of Korean, who have an interest in learning Korean, or other languages and finding out about Korean culture. It will be useful for international students wanting to study at Hanyang University or in Korea.

🔻What you’ll learn:
– During the course, you will learn Korean phrases, greetings, vocabulary, numbers, spelling and grammar.
– It is composed not only of the explanation and presentation of culture but also the activities related to Korean language.

🔻Information about the course:
– Taught by: Jungho Ahn and Youngsook Lee
– Language used: English
– Length: 6 weeks
– Platform: Class Central

🔻For more detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/introduction-to-korean-8360

You may also like...