Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nghệ Thuật Biểu Diễn Từ Đại Học New York

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Giới thiệu về khóa học:

 • Nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn: Khóa học này giới thiệu đến bạn một thế giới rộng lớn của nghệ thuật biểu diễn – từ sân khấu, khiêu vũ và âm nhạc đến những nghi lễ, kịch, các chiến dịch chính trị, phương tiện truyền thông xã hội và các buổi biểu diễn trong cuộc sống hàng ngày.
 • Các nghiên cứu về trình diễn cũng được trải dài qua khắp các nền văn hóa khác nhau – Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ,…và các giai đoạn lịch sử từ nghệ thuật hang động thời kỳ đồ đá đến Youtube và những nhà sáng tạo.

? Mục tiêu khóa học:

 • Trình bày và phân tích các khái niệm chính của Performance Studies- Nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn.
 • Nhận định và phân tích các buổi biểu diễn từ cuộc sống hàng ngày và mạng xã hội đến nghệ thuật trình diễn và các giải thưởng toàn cầu như Olympics.
 • Hiểu các thuật ngữ chính của nghệ thuật trình diễn.
 • So sánh, phân tích và diễn giải các màn trình diễn từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

? Cấu trúc bài học: 

 • Trình diễn là gì?
 • Nghiên cứu nghệ thuật trình diễn là gì?
 • Quy trình thực hiện
 • Từ không biểu diễn đến biểu diễn
 • Các nghi lễ
 • Kịch
 • Nghệ thuật trình diễn trong thời kỳ đồ đá
 • Ramlila của người Ramnagar
 • Tư duy trình diễn
 • Biểu diễn
 • Xây dựng vai trò xã hội
 • Truyền thông xã hội
 • Giao tiếp liên văn hóa, đa văn hóa và toàn cầu
 • Dự án nhóm & kết thúc khóa học

? Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 25 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Giáo viên hướng dẫn: Richard Schechner
 • Cung cấp bởi: Đại học New York

? Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/richard-schechners-introduction-to-performance-studies

______________________

? About this course: 

 • Performance Studies:  An Introduction explores the wide world of performance–from theatre, dance, and music to ritual, play, political campaigns, social media, and the performances of everyday life.
 • Performance studies also ranges across cultures–Asia, Africa, Europe, the Americas,… And it spans historical periods from the art of the paleolithic caves to YouTube and the avantgarde.

? Learning Objectives:

 • Articulate and analyze the major concepts of performance studies
 • Identify and analyze performances from everyday life and social media to performance art and global spectacles such as the Olympics
 • Comprehend key terms of performance studies
 • Compare, analyze, and interpret performances of difference cultures
 • Articulate how the major concepts of the course relate to their own experiences and worldviews

? Syllabus: 

 • What is Performance?
 • What is Performance Studies?
 • Performance Processes
 • From Not Performing to Performing
 • Ritual
 • Play
 • Performing in the Paleolithic
 • Ramlila of Ramnagar
 • The Performing Brain
 • Performativity
 • Constructing Social Roles
 • Social Media
 • Intercultural, Transcultural, Global
 • Group Projects & Wrap Up

? Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 25 hours to complete
 • Language: English
 • Instructors: Richard Schechner
 • Offered by: New York University

? Register now: https://www.coursera.org/learn/richard-schechners-introduction-to-performance-studies

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19227

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER