Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kỹ Năng Phân Tích Tình Huống Khẩn Cấp Từ UNICEF

[English Caption Below]

 

? Phân tích tình huống xác định các nhu cầu và ưu tiên, cả tình huống hiện tại lẫn các dự báo về tương lai, để giúp chỉ ra các phản ứng nào có thể phù hợp nhất. Khi được lặp lại trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là trong bối cảnh nhân đạo kéo dài, phân tích tình huống cũng có thể xác định các nhu cầu và ưu tiên này có thể thay đổi như thế nào theo thời gian. Kỹ năng này tạo thành một thành phần cốt lõi của việc lập kế hoạch và tài liệu chuẩn bị và ứng phó. Khóa học này giải thích các quy trình và tiêu chuẩn liên quan đến phân tích tình huống trong việc chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Chứng chỉ sẽ được cấp sau khi học viên hoàn thành các yêu cầu của khóa học.

 

? Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 35 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

 

? Nội dung khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu được vai trò của phân tích tình huống như một phần của việc chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Công nhận các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến phân tích tình huống trong bối cảnh nhân đạo
 • Xác định các mục tiêu và khái niệm rộng rãi trong việc tiến hành phân tích tình huống
 • Nhận ra các khuôn khổ phân tích và công cụ thu thập dữ liệu có liên quan
 • Xác định cách truyền đạt hiệu quả các kết quả phân tích tình huống

 

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://agora.unicef.org/course/view.php?id=28673

———–

[Online] Situation Analyses in Emergencies Preparedness and Response

 

? A situation analysis identifies needs and priorities, both current and forecasted, in order to help indicate which responses may be most appropriate. When repeated through an emergency, in particular a protracted humanitarian context, a situation analysis can also identify how these needs and priorities may change over time. The situation analysis forms a core component of preparedness and response planning and documentation. This course explains the processes and standards related to situation analyses in emergency preparedness and response. Certificate issued upon completion of the course requirements.

 

? Information about this course:

 • Provider: UNICEF
 • Format: Online courses, Short e-course
 • Length: 35 minutes
 • Language: English
 • Tuition Fee: Free

 

? What you’ll learn:

By the end of this course, you should be able to:

 • Understand the role of situation analysis as part of emergency preparedness and response
 • Recognize international standards relating to situation analysis in humanitarian contexts
 • Identify broad aims and concepts in conducting a situation analysis
 • Recognize relevant analysis frameworks and data collection tools
 • Identify how to effectively communicate situation analysis findings

 

?Further information and register at: https://agora.unicef.org/course/info.php?id=28673

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #course, #khoahocmienphi, #UNICEF, #skill, #certificate, #online, #situationanalysis

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12675

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam