Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Dino 101: Cổ Sinh Vật Học Khủng Long

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🦖 Giới thiệu chung:

Đây là một khóa học gồm 12 bài giảng, dạy một cách tổng quan, toàn diện về các loài khủng long (không phải gia cầm). Các chủ đề trong khóa học bao gồm: giải phẫu, ăn uống, vận động, tăng trưởng, thích nghi với môi trường và hành vi, nguồn gốc và sự tuyệt chủng. Các bài học được chuyển tải từ các viện bảo tàng, phòng thí nghiệm chuẩn bị hóa thạch và các địa điểm khai quật. Khối lượng công việc dự kiến: 3-5 tiếng/ tuần.

📘 Nội dung khóa học:

 • Ngoại hình và Giải phẫu
 • Chết và hóa thạch
 • Ăn uống
 • Di chuyển xung quanh
 • Tấn công và Phòng thủ
 • Sự phát triển
 • Nguồn gốc khủng long
 • Sự tuyệt chủng của khủng long
 • ….

🦕 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Phillip John Currie
 • Cung cấp bởi: Đại Học Alberta
 • Thời gian: 15 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

📝 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/dino101

——————–

🦖 General introduction:

Dino 101: Dinosaur Paleobiology is a 12-lesson course teaching a comprehensive overview of non-avian dinosaurs. Topics covered: anatomy, eating, locomotion, growth, environmental and behavioral adaptations, origins and extinction. Lessons are delivered from museums, fossil-preparation labs and dig sites. Estimated workload: 3-5 hrs/week.

📘 Course content:

 • Appearance and Anatomy
 • Death and Fossilization
 • Eating
 • Moving Around
 • Attack and Defense
 • Evolution
 • Dinosaur Origins
 • Dinosaur Extinction

🦕 Course information:

 • Teacher: Phillip John Currie
 • Offered by: University of Alberta
 • Time: 15 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

📝 Register now at: https://www.coursera.org/learn/dino101

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com