Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Để Củng Cố Ngữ Pháp Tiếng Anh

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Những gì bạn viết có thể phản ánh độ tin cậy của bạn với tư cách là người viết, thể hiện độ chuyên nghiệp và giúp bạn đạt được mục tiêu của bản thân. 

Nếu bạn tìm thấy rất nhiều lỗi trong bài viết của mình, thường là tìm thấy những lỗi này sau khi đã nộp bài hoặc đăng lên và cảm thấy rằng những lỗi này khiến cho người khác lung lay về ấn tượng đối với bạn và thông điệp của bạn, thì khóa học này có thể ngăn những lỗi sai thường gặp trong khi bạn viết. Đó là lý do tôi tạo ra khóa học này – để giải quyết vấn đề và giúp bài viết của bạn đạt được độ tin cậy. Tôi cũng làm ra khóa học này với mục tiêu đưa tới bạn những gì tốt nhất từ hai khóa học trước đó: “Những lỗi sai phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh và cách để sửa chúng” và “Các từ và cụm tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn”. Hai khóa học này sẽ được cô đọng lại vào một khóa học miễn phí!

✨Nội dung khóa học: 

 1. Giới thiệu
 2. Những lỗi ngữ pháp phổ biến và cách để sửa chúng
 3. Các từ và cụm từ thường hay nhầm lẫn

✨Khóa học này dành cho ai?

 • Những người muốn được ôn luyện cơ bản và nhanh gọn về các lỗi ngữ pháp cơ bản
 • Các học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, các chuyên gia và sinh viên
 • Các nhà văn cần cải thiện cách viết của họ
 • Người bản địa muốn cải thiện ngữ pháp của họ

✨Yêu cầu: 

 • Đã có kiến thức cơ bản về ngữ pháp và kiến thức trung cấp về Tiếng Anh

✨Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Rachel Leroy
 • Hình thức: 100% online
 • Học phí: miễn phí
 • Đánh giá: 4.3/5

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3hqXwID

 

——————————————————————————————————-

Your writing can reflect your credibility as a writer, be expressed professionally, and help you achieve your goals.

If you find lots of mistakes in your writing, find these mistakes after you submit or post something, and find these sometimes undermine how others perceive you and your message. This course can help you prevent common errors in your writing. 

That’s why I created Grammar Sampler–to solve this problem and help your writing achieve credibility. I also wrote this course to give you the best of both courses–Common English Grammar Mistakes and How to Fix Them & Commonly Confused English Words and Phrases in one course for FREE!

This course is the condensed version of my two new courses, “Common English Grammar Mistakes and How to Fix Them” and “Commonly Confused English Words and Phrases.”

✨Course content: 

 1. Introduction
 2. Common grammar mistakes and how to fix them
 3. Commonly confused words and phrase

✨Who is this course for?

 • Learners who want a quick and basic refresher on common grammar errors
 • ESL students, professionals, and learners
 • Fiction and nonfiction writers who need to improve on the mechanics of their writing
 • Native English speakers and writers who need a grammar refresher and want to improve their grammar

✨Requirements: 

 • Familiarity with basic grammar terms and intermediate knowledge of the English language

✨Course information: 

 • Instructor: Rachel Leroy
 • Format: 100% online
 • Tuition fees: Free
 • Rating: 4.3/5

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3hqXwID

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com