Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chiến Lược Tiếp Thị Thông Qua Người Có Sức Ảnh Hưởng

🌟NO DEADLINE

[English caption below]

🌟🌟🌟Tiếp thị qua người có ảnh hưởng là một hình thức kết nối nhà sản xuất với các tài khoản theo mạng lưới để cùng đạt được lợi nhuận kinh doanh. Tác giả của khóa học này ông Greg Jarboe tin rằng: “Có chiến lược mà không có kế hoạch cụ thể cho nó thì đó là con đường chậm nhất dẫn đến chiến thắng. Ngược lại biết các bước làm mà không có chiến lược lớn thì cũng sẽ chỉ là tiếng vang trước khi thất bại.”

💨Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học này?

 • Khóa học này sẽ về các chiến lược, mặc dù không có những chiến lược “đa dụng”- dùng cho mọi trường hợp hay những chiến lược kiểu 1 mũi tên có thể trúng nhiều influencers nhưng bạn sẽ được học cách điều chỉnh mẫu để áp dụng cho B2B, B2C và các tổ chức phi chính phủ bằng cách sử dụng lý thuyết dòng chảy hai bước trong truyền thông.
 • Khóa học giúp bạn biết cách lên chi tiết kế hoạch thực hiện các chiến lược đề ra.
 • Ngoài ra, học cách tạo bản mô tả ngắn gọn, ấn tượng cho chiến lược truyền thông tiếp thị bằng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

📌Chi tiết khóa học:

 • Thời gian: Khoảng 23 giờ.
 • Học trực tuyến 100%.
 • Trình độ: Trung cấp.
 • Thời gian học linh hoạt.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt).
 • Có cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.
 • Nhà cung cấp: Đại học Rutgers bang New Jersey (Hoa Kỳ).

👉Đăng ký học miễn phí bắt đầu từ: 28/03 tại đây https://www.coursera.org/learn/influencer-marketing-strategy?action=enroll

——————————————————————————————-

🌟🌟🌟Influencer marketing is the practice of engaging internal and industry experts with active networks to help achieve measurable business goals. The authority of this course Greg Jarboe believes, “Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.”

💨What’ll you learn about this course?

 • This course is about strategy. Although there is no all-purpose, one-size-fits-all influencer marketing strategy template, you will learn how to tailor one for a wide variety of B2B, B2C, and nonprofit organizations using the two-step flow model of communication. But this course is also about tactics
 • To create a pitch deck for a social media influencer strategy.

📌Details:

 • Duration: Approx 23 hours.
 • 100% online.
 • Level: Intermediate.
 • Language: English (with Vietsub).
 • Flexible deadlines.
 • Earn a certification upon completion.
 • Offered by: Rutgers the State University of New Jersey.

👉Registration for free and start learning from 03/28 here

https://www.coursera.org/learn/influencer-marketing-strategy?action=enroll

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...