Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chăm Sóc Cộng Đồng Trong COVID-19

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

🌡 Sự gia tăng những nỗi lo lắng và bất an do COVID-19 đang đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng chăm sóc xã hội, cũng như những người nhận được sự giúp đỡ. Đại dịch COVID-19 này đã làm nổi bật nhu cầu được nâng cao chăm sóc xã hội trong cộng đồng, chẳng hạn như các cá nhân dựa vào hàng xóm và các dịch vụ địa phương. Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá tác động của việc tự cô lập và khoảng cách xã hội đối với việc chăm sóc cộng đồng, cũng như những đối tượng cần được giúp đỡ mà COVID-19 có thể tạo ra. Thông qua khóa học bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời đồng thời có được những quan điểm khác nhau và khám phá những cách đối mặt với những thách thức khi sống trong một đại dịch.

🧼 Thông tin khóa học:

 • Nền tảng: FutureLearn
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 4 tuần, 1 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Jo Williams, Gareth Drake, Helen Shaw
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

🧼 Nội dung khóa học: 

 • Khám phá một số thay đổi thời điểm hiện tại và tương lai đối với xã hội và đặc biệt là lực lượng lao động chăm sóc xã hội, do sự tự cô lập và khoảng cách xã hội mang lại, kể từ khi COVID-19 ra đời.
 • Xác định các phản ứng và tác động của việc tự cô lập và xa cách xã hội, những phản ứng đặc biệt đối với bản thân bạn.
 • Nghiên cứu các cách giải quyết tác động của các yếu tố như tự cô lập và xa cách xã hội đối với bản thân và những người khác.
 • Thảo luận về những tác động của việc tự cô lập và xa cách xã hội đối với những đối tượng được kết nối với lực lượng lao động chăm sóc xã hội.

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/social-care-covid-19

 

———————-

[Online] Social Care During COVID-19: Coping with Self-Isolation and Social Distancing

🌡 The increase in anxiety and uncertainty due to COVID-19 is placing increased pressure on the social care workforce, as well as those receiving help. This pandemic has highlighted a need for enhanced social care within communities, such as individuals relying on neighbors and local services. On this course, you’ll explore the impact of self-isolation and social distancing on social care, as well as the added vulnerabilities that COVID-19 may create. You’ll make sense of your experiences, gain different perspectives, and explore ways of coping with the challenges of living in a pandemic when you’re giving or relying on social care.

🧼 Information about this course:

 • Platform: FutureLearn
 • Format: Online
 • Length: 4 weeks, 1 hour/week
 • Language: English
 • Instructor: Jo Williams, Gareth Drake, Helen Shaw
 • Tuition Fee: Free

🧼 What you’ll learn:

 • Explore some of the current and future changes for society and the social care workforce in particular, brought about by self-isolation and social distancing, since the onset of COVID-19.
 • Identify the reactions and impacts of self-isolation and social distancing, which are particular to yourself individually.
 • Explore ways of addressing the impact of factors such as self-isolation and social distancing for yourself and others.
 • Discuss with others interested in the impact of self-isolation and social distancing on those connected to the social care workforce.

📌 Further information and register at: https://www.futurelearn.com/courses/social-care-covid-19

#

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14313

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com