Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Cách Trở Thành Một Nhà Phân Tích Kinh Doanh Có Hiệu Quả Hơn

🎯NO DEADLINE 

[English caption below]

🔥Một nghiên cứu của IAG đã đưa ra rằng chỉ khoảng một nửa (chính xác là 56%) các dự án lớn thành công với các nhà phân tích kinh doanh tầm trung. Con số đó có thể nâng lên tới 88% khi có các nhà phân tích kinh doanh có kĩ năng cao trở lên tham gia. Vậy nên chỉ trung bình thì chưa đủ để có thể hoàn thành công việc.

Khóa học đưa ra các phương pháp và bài tập thực hành giúp bạn đạt được các kĩ năng cần thiết để có thể nhanh chóng trở thành một nhà phân tích kinh doanh trên tầm trung. Mục đích của khóa học không phải để phát triển tất cả các kĩ năng mà một nhà phân tích kinh doanh cần có, thay vào đó, khóa học sẽ cung cấp các kĩ năng có hiệu quả nhất và cách sử dụng.

Mục đích của khóa học KHÔNG phải để giải thích hoặc lặp lại một lần nữa việc trở thành một nhà phân tích kinh doanh là như thế nào. Mà mục đích của khóa học chính là cung cấp những kĩ năng mà bạn có thể học và sử dụng ngay hôm nay để có thể trở thành một nhà phân tích kinh doanh tuyệt vời hơn sau này. Và sau này ở đây không phải tháng sau hay năm sau, mà chính là ngày mai.

🔥Đối tượng phù hợp:

 • Những nhà phân tích kinh doanh trẻ
 • Những nhà phân tích kinh doanh đã sẵn sàng để vượt lên mức tầm trung

🔥Yêu cầu:

 • Phần mềm sơ đồ hóa
 • Phần mềm xử lí văn bản

🔥Bạn sẽ học được:

 • Cung cấp các kĩ năng để tạo được mối quan hệ tốt với các bên liên quan
 • Cung cấp kiến thức để cải thiện hiệu suất công việc
 • Giúp bạn cải thiện hiệu suất của bản thân với tư cách là một nhà phân tích kinh doanh

🔥Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề Anh)
 • Thời gian: 1 tiếng 10 phút
 • Giảng viên:  Angelo Kalevela
 • Học phí: 100% FREE

Thông tin chi tiết và đăng kí: https://www.udemy.com/course/business-analysis-essential-skills-training/

——————————————————————————

✨A study done by IAG, has shown that only about half (56% to be exact), of major projects with average level business analysts succeed. That number can be increased to 88% when skilled or above average business analysts are involved. Being average is not enough to get the job done anymore.

This course gives techniques and practice drills to help gain the most essential skills to quickly be an above average business analyst. Our goal isn’t to develop every skill a business analyst should have; instead, is to give you the most productive skills and ability to use them.

The purpose of this course is NOT to explain or walk you through all the different parts of what being a business analyst is. The purpose of this course is to give you skills that you can learn and use today that will make you a better business analyst tomorrow. And  tomorrow, does not mean next month or next year, it means the day after today.

✨Who is this course for:

 • New Business Analysts
 • Business Analyst Ready to Move Beyond Average

✨Requirements:

 • Diagramming Software
 • Word Processing Software

✨What you will learn:

 • Give you techniques to build better relationships with stakeholders
 • Give you the knowledge to deliver higher quality work products
 • Help you improve your efficiency as a business analyst

✨Course information:

 • Format: 100% Online
 •  Language: English (Subtitle English)
 •  Duration: 1 hour 10 minutes
 •  Teacher: Angelo Kalevela
 •  Fee: 100% FREE

✨More information and register: https://www.udemy.com/course/business-analysis-essential-skills-training/

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24575


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đặng Thủy Linh

dangthuylinh.ivolunteer@gmail.com