Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Cách Quản Lý Thương Hiệu

NO DEADLINE 

[English Caption Below]

🚀Giới thiệu chung

Bạn có muốn tìm hiểu những điều cơ bản về quản lý thương hiệu? Bạn cũng muốn xây dựng một thương hiệu mạnh? Đây là khóa học dành cho bạn!

Khóa học này đưa bạn qua các thuật ngữ chính như nhận diện thương hiệu, phong cách thương hiệu, định hướng thương hiệu, truyền thông cho thương hiệu, hình ảnh của thương hiệu và giá trị thương hiệu.

🚀Bạn học từ khóa học này:

 • Khái niệm cơ bản về quản lý thương hiệu
 • Thuật ngữ chính liên quan đến thương hiệu
 • Các khuôn khổ và nguyên tắc quan trọng của xây dựng thương hiệu

🚀Giảng viên: 

 • Preeti Krishnan Lyndem Visiting Faculty, Marketing
 • Indian Institute of Management Bangalore

🚀Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ: Indian Institute of Management Bangalore
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Môn học: Kinh doanh và Quản lý
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (149$)

🚀Link khóa học: https://www.edx.org/course/brand-management

———————————————————————————-

🚀About this course:

Do you want to learn the basics of brand management? Do you also want to build a strong brand? This is the course for you!

This course takes you through key terminology such as brand identity, brand personality, brand positioning, brand communication, brand image, and brand equity. Important theoretical underpinnings, principles, and frameworks of brand management are presented along with examples from different markets

🚀What you’ll learn:

 • Basics of brand management
 • Key brand-related terminology
 • Important frameworks and principles of branding

🚀Your instructors:

Preeti Krishnan Lyndem Visiting Faculty, Marketing • Indian Institute of Management Bangalore

🚀Course information:

 • Language: English
 • Price: Free
 • Institution: Indian Institute of Management Bangalore
 • Subject: Business & Management
 • Level: Introductory
 • Prerequisites: None
 • Associated programs: Professional Certificate in Brand and Marketing Research Strategy

🚀Link course: https://www.edx.org/course/brand-management 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com