Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Cách Phát Triển Thương Hiệu Của Bạn Trên TikTok

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🌟 Miêu tả khoá học:

Bạn cảm thấy bế tắc với các chiến lược trên mạng xã hội, mặc dù đã thử hết tất cả các phương thức trong sách dạy nhưng dường như không có gì có thể thúc đẩy thương hiệu và doanh nghiệp của bạn. Các thuật toán như Instagram, Facebook và Youtube đang ngày càng trở nên lớn mạnh và cạnh tranh khiến việc đạt được phạm vi tiếp cận khách hàng và phát triển doanh nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn.

Vậy thì kiên nhẫn đợi một chút, bởi vì có một phương thức và ứng dụng mới đang xuất hiện, “Tiktok”, ứng dụng được tải xuống nhiều nhất #2 trong Apple Store. Với lượng người dùng đến 660 triệu người dành thời gian trung bình 52 phút một ngày trên ứng dụng. Ngoài ra, trái lại với quan điểm phổ biến, 34% khán giả đã ngoài U30 và vẫn đang tiếp tục tăng. Đây chính là một cơ hội chín muồi để doanh nghiệp của bạn có thể tham gia vào làn sóng mới ở năm 2020.

Ở khoá học, bạn sẽ được cung cấp về hướng dẫn quay Tiktok nhanh với các ví dụ về các nhiếp ảnh gia, các chuyên gia, những người có sức ảnh hưởng, và các tài khoản doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng này. Chúng tôi sẽ xem lại phân tích các video tiktok thành công, xem qua các thuật toán hiện tại cùng với các công cụ để theo dõi. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể đặt ra kế hoạch để bắt đầu.

Hãy thực hiện bước nhảy vọt vào năm 2020, và bắt đầu làm quen với những nền tảng social media hoàn toàn mới mẻ này.

👥 Đối tượng khoá học:

  •  Những người có sức ảnh hưởng
  •  Các chủ doanh nghiệp
  •  Các quản lý về mạng xã hội
  •  Nhà tư vấn digital marketing
  •  Content creator

📩 Yêu cầu: Kỹ năng chỉnh sửa minimal, có khả năng tạo nội dung video cũng như sáng tạo live content

🙇🏻‍♀️ Bạn sẽ học được gì:

Ở khoá học này, chúng tôi sẽ xem lại cách bạn tận dụng Tiktok để phát triển thương hiệu và doanh nghiệp của bản thân trong năm 2020.

☘️ Nền tảng : Udemy

Giáo viên : Luna Vega

Ngôn ngữ : English

Thời lượng : Gần 40 phút

👉🏻 Đăng kí ngay bây giờ để có cơ hội trở thành hot tiktoker trong tương lai nhé : https://www.udemy.com/course/grow-your-brand-with-tik-tok-in-2020/

 

—————————————————————————————– Description:

Feeling stuck with your social media strategy, feel like you have tried every recipe in the cookbook but nothing seems to catapult your personal brand or business? The “Instagram” “Facebook” and “Youtube” algorithms have become increasingly competitive making it more difficult to get organic reach and grow your business.

Well hang on tight, because there is a new kid on the block, “TIK TOK” which is the number #2 downloaded App in the Apple Store. With over 660 million users spending an average of 52 mins a day on the app. Additionally, unlike popular belief, 34% of the audience is over 30 and still growing. This is your ripe opportunity as a business to ride the wave in 2020.

In this class, I will provide you a quick Tik Tok tutorial along with examples of photographers, professionals, influencers and business accounts who are already using the platform. We will review the anatomy of successful tik tok videos, go over its current algorithm along with tools to watch for. We will discuss how you can put a plan in place to get started.

Take the leap in 2020, and start familiarizing yourself with this brand new social media platform.

Who this course is for:

  •  Influencers
  •  Business owners
  •  Social media managers
  •  Digital marketing consultants
  •  Content creators

Requirements: minimal editing skills, ability to create video content, ability to create live content

What you’ll learn :

In this class, we will review how you can leverage Tik Tok to grow your brand, business in 2020.

Foundation : Udemy

Instructor : Luna Vega

Language : English

Length : About 40 mins

Register now for more information : https://www.udemy.com/course/grow-your-brand-with-tik-tok-in-2020/

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Mai

thaolinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...