Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Các Vấn Đề Trong Thế Giới Hiện Tại Qua Góc Nhìn Nhân Loại Học

📆 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: 

Khóa học này sẽ cho phép bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh thông qua việc sử dụng lăng kính nhân học. Bạn sẽ tìm hiểu về cách mà nhân học với tư cách là một ngành học có thể đưa ra những quan điểm mới về các vấn đề thế giới hiện tại, từ tính bản địa đến di cư và nền văn hóa vật thể.

Khóa học này sẽ thách thức bạn phản ánh quan điểm của riêng bản thân khi nghĩ về những vấn đề trên, cách bạn nhìn thế giới và cách tất cả chúng ta tương tác với những sự việc khác nhau và giống nhau mỗi ngày. Đồng thời, đội ngũ xây dựng khóa học cũng phỏng vấn các nhà nhân chủng học nổi tiếng và theo dõi một số người trên phạm vi toàn thế giới theo góc nhìn nhân học để khám phá ra các vấn đề, những người làm việc cùng họ và vị trí của những người đó trên trường quốc tế.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 9 tuần
 • Cường độ: 2 – 4 giờ học/tuần
 • Giảng viên: Nhóm giảng viên từ Viện Đại học Queensland, Đại học Tây Sydney và Đại học Columbia.
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online
 • Miễn phí (miễn phí truy cập trong 8 tuần) hoặc 99$ (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận hoàn thành)

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC: 

 • Các kỹ năng cơ bản khi áp dụng công cụ nhân chủng học
 • Làm thế nào để hiểu rõ hơn về sự khác biệt và đồng điệu trong nền văn hóa
 • Cách phân tích so sánh các nền văn hóa
 • Cách nhìn thế giới từ nhiều khía cạnh và quan điểm khác nhau
 • Cách hiểu các khái niệm và phương pháp nhân học chính
 • Kiến thức và hiểu biết về các vấn đề thế giới hiện tại liên quan đến bản sắc, quyền lực và đời sống đến từ trải nghiệm ở nhiều nơi khác nhau.

📌 ĐĂNG KÍ TẠI: https://bit.ly/3wWEWhq

__________________________________________________________

📌 DESCRIPTION: 

This course will allow you to better understand the world around you through utilising the anthropological lens. You will learn about the way in which anthropology as a discipline can shed new perspectives on current world issues, from indigeneity to migration and material culture.

The course wants to challenge you to reflect on your own perspective when thinking about these issues, how you see the world and how we all engage with difference and sameness on a daily basis. They will also interview notable anthropologists and follow some around the world and into their field to explore the issues, the people they work with and their place in the world.

📌 ABOUT THIS COURSE: 

 • Offered by edX
 • Length: 9 weeks
 • Effort: 2 – 4 hours per week
 • Instructor: Instructors from The University of Queensland, Western Sydney University and Columbia University.
 • Language: English
 • 100% Online
 • FREE (free access for 8 weeks) or 99$ (includes unlimited access to course materials and Certification of completion)

📌 WHAT YOU’LL LEARN: 

 • The basic skills of the anthropological toolkit
 • How to better understand cultural differences and sameness
 • How to better engage in cultural comparison
 • How to see the world from a range of perspectives and points of view
 • How to understand key anthropological concepts and methods
 • A knowledge and understanding of current world issues relating to identity, power and everyday life as experienced in a variety of places by a variety of people

📌 ENROLLMENT: https://bit.ly/3wWEWhq

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27754

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com