Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Bí Quyết Phỏng Vấn Thành Công

‼️ NO DEADLINE ‼️

[English caption below]

? Khóa học từ Đại học Sheffield ?

✍️ Khóa học miễn phí này của Đại học Sheffield cung cấp các công cụ bạn cần để thành công trong các cuộc phỏng vấn và tìm được công việc mơ ước của mình. Trong khóa học này, bạn sẽ nhận được những gợi ý hữu ích để hiểu hơn về bản thân và nhà tuyển dụng cũng như cách dự đoán các chủ đề bạn có thể được hỏi trong một cuộc phỏng vấn. Bạn sẽ học cách thực hiện nghiên cứu, cách giải quyết vấn đề căng thẳng; xem xét các loại câu hỏi khác nhau mà người phỏng vấn có thể hỏi và cung cấp cho bạn các chiến lược để đối phó với chúng cùng với cơ hội thực hành một số câu trả lời.

Đặc biệt, trong tuần cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét các mẹo hàng đầu để xử lý các cuộc phỏng vấn khi bạn và người chọn không ở cùng phòng cùng một lúc. Bạn cũng sẽ học cách thành thạo các cuộc phỏng vấn và bài tập nhóm, từ thuyết trình đến đóng vai. Có thể có nhiều cuộc phỏng vấn hơn là trả lời câu hỏi và bạn sẽ kết thúc khóa học với cảm giác có thể giải quyết tất cả các tình huống tiềm năng khác nhau.

? BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC:

  •  Cải thiện cơ hội thành công của bạn trong việc kiếm việc làm
  • Xác định những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm bằng cách nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và xác định những kỹ năng, thuộc tính mà nhà tuyển dụng có thể đang tìm kiếm
  •  Phát triển nhiều hơn sự hiểu biết về điểm mạnh, kỹ năng của bạn để tự tin giải quyết các cuộc phỏng vấn
  •  Áp dụng các kỹ thuật thực hành tốt nhất để bạn giải quyết các cuộc phỏng vấn xin việc, học việc, vị trí và các khóa học hiệu quả hơn
  •  Xác định những câu hỏi bạn có thể được hỏi khi phỏng vấn và cách tiếp cận trả lời các loại câu hỏi phỏng vấn khác nhau
  •  Phát triển sự hiểu biết về các loại phỏng vấn khác nhau, từ phỏng vấn qua điện thoại và video, đến phỏng vấn không theo tiêu chuẩn và cách giải quyết chúng

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:

• Cung cấp bởi: Đại học Sheffield

• Giảng viên: Pamela Hafekost, Alison Clay, Marcus Zientek & Katie Casserly

• Thời lượng: 3 tuần, 3 giờ/tuần

• Hình thức: 100% online

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

? ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY: https://www.futurelearn.com/courses/interviews

—————————————

[Online] Free Course: How To Succeed At Interviews

NO DEADLINE

✍️ This free course from the University of Sheffield provides the tools you need to succeed at interviews and land your dream job. In this course, you will get helpful suggestions for thinking more deeply about yourself and your employers as well as how to predict topics you might be asked in an interview. You will learn how to do research, how to deal with stressful problems so that you can be calm and confident in the interview. We’ll look at the different types of questions the interviewer might ask and give you strategies for dealing with them along with the opportunity to practice some of the answers. Making a good first impression is also important, so we’ll discuss what to wear and how to use your voice to show confidence and energy.

In particular, for the final week, we’ll be looking at top tips for handling interviews when you and the person choosing not to be in the same room at the same time. You’ll also learn to master interviews and group assignments, from presentations to role-play. There can be more interviews than answering questions and you will end the course feeling like you can tackle all the different potential situations.

? WHAT YOU GAIN:

•  Improve your chances of success in getting a job or securing a place on a university course

• Identify what recruiters are looking for by researching an organization or institution thoroughly, and identifying what skills and attributes recruiters might be looking for

• Develop a better understanding of your strengths, skills, and key selling points to tackle interviews with confidence

• Apply best practice techniques to enable you to tackle interviews for jobs, apprenticeships, placements, and university courses more effectively

• Identify what questions you may be asked at the interview, and how to approach answering different types of interview questions

• Develop an understanding of different types of interviews, from telephone and video interviews to non-standard interviews, and how to tackle them

? ABOUT THIS COURSE:

• Offered by The University of Sheffield

• Instructors: Pamela Hafekost, Alison Clay, Marcus Zientek & Katie Casserly

• Duration: 3 weeks, 3 hours per week

• 100% online

• Language: English

? ENROLLMENT:

You can enroll in this course for free right here: https://www.futurelearn.com/courses/interviews

——————

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8679

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam