Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Bài Học Từ Đại Dịch Ebola Và Những Bước Chuẩn Bị Cho Đại Dịch Tiếp Theo – Harvard

⏰Deadline: 01/09/2021

[English caption below]

💡Giới thiệu chung: 

 • Việc hiểu được bối cảnh bùng phát dịch Ebola sẽ giúp con người biết được điều gì đúng, điều gì sai và có được những hành trang và kiến thức hữu ích để làm tốt hơn trong đại dịch tới. Đợt bùng phát Ebola năm 2014 đã cho thấy rõ sự mong manh của các hệ thống y tế trên thế giới. Trong khi ứng phó với đại dịch hiện tại là rất quan trọng, chúng ta cũng có cơ hội học hỏi các bài học để ngăn chặn thảm họa sức khỏe toàn cầu tiếp theo, xây dựng quan hệ đối tác xuyên biên giới và các kỷ luật, đồng thời thể hiện cam kết của chúng ta đối với giá trị của tất cả cuộc sống con người.
 • Khóa học sẽ có sự tham gia của các học viên, chuyên gia và học giả, những người sẽ tập trung vào việc trau dồi hiểu biết tốt hơn về đại dịch Ebola và những tác động đối với hệ thống y tế trong tương lai để đảm bảo rằng thế giới hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn đại dịch tiếp theo.

💡Điều kiện:

 • Miễn phí (hoặc có phí $99 cho bằng chứng nhận từ trường)
 • Có phụ đề tiếng Anh
 • Khóa học dài 04 tuần (từ 03 đến 04 tiếng mỗi tuần)

💡Lợi ích của khóa học:

 • Hiểu được đại dịch Ebola đã gây ra những gì ở Tây Phi.
 • Biết được những thách thức mà bệnh nhân, bác sĩ lâm sàng và các nhà hoạch định chính sách quốc gia phải đối mặt là gì.
 • Tại sao phản ứng quốc tế không ngăn chặn được Ebola và ngăn chặn sự lây lan của nó?
 • Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn đại dịch tiếp theo.

Đăng kí tại: https://www.edx.org/course/lessons-from-ebola-preventing-the-next-pandemic

———————————————————————-

💡About this course:

Like no other event in recent history, the 2014 Ebola outbreak has made clear the fragility of existing health systems. While responding to the current epidemic is critical, we also have an opportunity to learn lessons to prevent the next global health catastrophe, forge partnerships across borders and disciplines, and demonstrate our commitment to value all human lives.

This four-week course provides the context in which to understand the Ebola outbreak — why now, and why did so many people suffer and die? The course lays out the global governance structure — what was the global response supposed to look like, and where did it fail?

The course will feature practitioners, experts, and scholars who will focus on cultivating a better understanding of the Ebola epidemic and implications for future health systems to ensure that the world is more effective in preventing the next pandemic.

💡Requirement:

 • Price: FREE (Add a Verified Certificate for $99 USD)
 • Language: English
 • Length: 4 Weeks
 • Effort: 3–5 hours per week

💡What you’ll learn:

 • What happened during the Ebola outbreak in West Africa?
 • What were the local challenges faced by patients, clinicians, and national policy makers?
 • Why did the international response fail to halt Ebola and prevent its spread?
 • How do we prevent the next the pandemic?

Apply in: https://www.edx.org/course/lessons-from-ebola-preventing-the-next-pandemic

 

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...