Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí 7 Bước Đơn Giản Để Khởi Nghiệp Thành Công Trên Amazon

⌛ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎯 Mô tả khóa học:

Khóa học này cung cấp hệ thống 7 bước đơn giản giúp bạn bắt đầu kiếm tiền trên Amazon. Bạn thậm chí sẽ học cách trở thành người bán chạy nhất trên Amazon trong vòng 90 ngày.

Tại sao bạn nên xem xét cơ hội kinh doanh này?

 • Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến số 1 trên thế giới.
 • Amazon kiếm được hơn 20 tỷ đô la mỗi quý và 40% lợi nhuận của họ đến từ các chủ doanh nghiệp nhỏ trên khắp thế giới.
 • Amazon sẽ đảm nhận việc vận chuyển, lưu kho, trả hàng, dịch vụ khách hàng và tất cả những gì bạn phải làm đơn giản chỉ là là gửi sản phẩm của mình đến Amazon vài tuần một lần. Khi sản phẩm của bạn đã được bán, Amazon sẽ gửi lợi nhuận của bạn vào tài khoản ngân hàng của bạn 2 tuần một lần.

🎯 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1h32p – 26 bài giảng
 • Người hướng dẫn: Devon Campbell
 • Nền tảng: Udemy

🎯 Yêu cầu: Có kỹ năng máy tính cơ bản. Một máy tính đã sẵn sàng kết nối Internet. Sẵn sàng học hỏi và hành động.

🎯 Khóa học này dành cho ai:

 • Bất kỳ ai muốn bắt đầu kinh doanh trực tuyến.
 • Bất kỳ ai muốn kiếm thu nhập toàn thời gian mà chỉ làm việc vài giờ một tuần.
 • Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dễ dàng để bắt đầu kiếm hơn $5000 mỗi tháng, thì khóa học này là dành cho bạn

📌 Đăng ký ngay tại: https://bitly.com.vn/avre2p

_____________________________________________________

🎯 Overview:

This course provides you with a simple 7 step system that will help you to start making lots of Money on Amazon. You will even learn how to become a bestseller On Amazon in as little as 90 days.

Why should you consider this business opportunity?

 • Amazon is the Number 1 Online retailer in the World.
 • Amazon makes over $20 Billion per quarter and 40% of their profits came from small business owners all over the world.
 • Amazon will take care of the shipping, storage, returns, the customer service and all you have to do is ship your products to Amazon every few weeks. Once your products have been sold, Amazon will deposit your profits into your bank account every 2 weeks.

🎯 Course information:

 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Duration: 1hr 32min – 26 lectures
 • Instructor: Devon Campbell
 • Platform: Udemy

🎯 Requirements: Basic computer skills. A computer and an Internet Connection. Willing to learn and take action.

🎯 Who this course is for:

 • Anyone looking to start an online business.
 • Anyone looking to make a full-time income by only working a few hours a week.
 • If you want to learn how to easily start making over $5000 per month, then this course is for you

📌 Register now: https://bitly.com.vn/avre2p

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25004


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com