Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Khám Phá Kỹ Thuật Số Cùng Đại Học Deakin

NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn là người trưởng thành mới tập sử dụng các thiết bị Internet? Hay bạn cảm thấy thiếu tự tin trong việc dùng các thiết bị kỹ thuật số và Internet để thực hiện các mục tiêu cá nhân? Vậy thì hãy tham khảo khóa học dưới đây nhé!!!

 Mô tả khóa học:

Khóa học này sẽ giúp phát triển kỹ năng đọc viết kỹ thuật số và cải thiện sự tự tin của bạn, xác định các mục tiêu kỹ thuật số cũng như tìm hiểu cách giữ an toàn khi trực tuyến, khám phá cách điều hướng bối cảnh mạng xã hội và học hỏi từ các chuyên gia tại Đại học Deakin. Bằng cách này, đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Áp dụng các kỹ năng kỹ thuật số để điều hướng Internet một cách an toàn
 • Phát triển kỹ năng đọc viết kỹ thuật số của bạn để nhận thức được các mối đe dọa tiềm ẩn và lừa đảo trực tuyến
 • Cộng tác với đồng nghiệp của bạn để hiểu sâu hơn về không gian trực tuyến

Chủ đề khóa học:

 • Tuần 1: Tăng sự tự tin của bạn khi trực tuyến
 • Tuần 2: Giữ an toàn khi trực tuyến
 • Tuần 3: Mở rộng thế giới của bạn trực tuyến
 • Tuần 4: Cải thiện cuộc sống của bạn trực tuyến

 Thông tin chi tiết:

 • Yêu cầu: Có thiết bị điện tử thông minh và kết nối Internet
 • Thời lượng: 4 tuần (4 tiếng/ tuần)
 • Phí tham gia: Miễn phí
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Marcus O’Donnell, Tegan Miller

Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3xeT7iQ

—————-

Are you an adult who is just learning to use smart devices? Or do you feel a lack of confidence in using digital devices and the internet to fulfil personal goals? Let’s find out below!!!

 Description:

This course will develop your digital literacy skills and improve your confidence, identify your digital literacy goals and learn how to stay safe online, explore how to navigate the social media landscape and learn from experts at Deakin University. By that way, at the end of this course, you will able to:

 • Apply digital literacy skills to navigate the internet safely
 • Develop your digital literacy skills to be aware of the potential threats and scams online
 • Collaborate with your peers to gain a deeper understanding of the online space

Topics:

 • Week 1: Increase your confidence online
 • Week 2: Stay safe online
 • Week 3: Expand your world online
 • Week 4: Improve your life online

Details:

 • Request: Smart device and Internet access
 • Length: 4 weeks (4 hours/week)
 • Tuition: Free
 • Language: English
 • Teacher: Marcus O’Donnell, Tegan Miller

Join here: https://bit.ly/3xeT7iQ

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25787


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com