Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Giải Tích Từ Đại Học Sydney

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Tổng quan:

Khóa học Giải tích nhập môn đề cập đến những nền tảng quan trọng nhất cho các ứng dụng của toán học bao gồm: khoa học, kỹ thuật và thương mại. Khóa học nhấn mạnh các ý tưởng quan trọng và động lực lịch sử cho phép tính giải tích, đồng thời tạo sự cân bằng giữa lý thuyết và ứng dụng, dẫn đến việc nắm vững các khái niệm quan trọng trong toán học cơ bản.

 

🔥 Bạn sẽ được học gì?

  • Làm quen với các ý tưởng chính của tính toán trước, bao gồm cả việc vận dụng các phương trình và các hàm cơ bản (hai tuần đầu tiên)
  • Phát triển sự trôi chảy với phương pháp luận sơ bộ về tiếp tuyến và giới hạn, và định nghĩa đạo hàm (tuần thứ ba)
  • Phát triển và thực hành các phương pháp tính vi phân với các ứng dụng (tuần thứ tư),
  • Phát triển và thực hành các phương pháp tính tích phân (tuần thứ năm).

 

🔥 Thông tin khóa học:

–      Hình thức: online 100%

–      Người hướng dẫn: Giáo sư David Easdown – Đại Học Sydney

–      Thời lượng: 59 tiếng

–      Nhận chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

–      Ngôn ngữ: Tiếng Anh

–      Nền tảng: coursera

📌Chi tiết và đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/introduction-to-calculus#instructors

____________________________
🔥 General

The focus and themes of the Introduction to Calculus course address the most important foundations for applications of mathematics in science, engineering and commerce. The course emphasises the key ideas and historical motivation for calculus, while at the same time striking a balance between theory and application, leading to a mastery of key threshold concepts in foundational mathematics.

🔥 What will you learn?

  • Gain familiarity with key ideas of precalculus, including the manipulation of equations and elementary functions (first two weeks)
  • Develop fluency with the preliminary methodology of tangents and limits, and the definition of a derivative (third week)
  • Develop and practice methods of differential calculus with applications (fourth week)
  • Develop and practice methods of the integral calculus (fifth week).

 🔥 Course information:

–      Online 100%

–      Instructor: David Easdown – The University of Sydney

–      Time: 59 hours

–      Get a Certificate when you complete

–      Language: English

–      Offered by Course

🔥Register now: https://www.coursera.org/learn/introduction-to-calculus#instructors


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nam Nguyễn

xuannam.ivolunteer@gmail.com