Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Đầu Tư Tài Chính Miễn Phí

🔥NO DEADLINE

[English caption below]

☀️Giới thiệu

Khóa học này giúp đánh giá những nỗ lực và đổi mới toàn cầu của các nhà đầu tư quốc tế, các ngân hàng phát triển đa phương và các nhà hoạch định chính sách nhằm mở ra các cơ hội đầu tư lớn vào các thị trường mới nổi hoặc các quốc gia đang phát triển (EMDEs). Đồng thời giải quyết một số thách thức phát triển cấp bách nhất của thế giới trong thời đại chúng ta.

☀️Nội dung khóa học

 • Học hỏi từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia trên thế giới về đầu tư và tài chính trong EMDEs.
 • Truy cập thông tin mới nhất về các xu hướng, đổi mới và kết quả đầu tư và tài chính.
 • Cộng tác với hàng nghìn chuyên gia đầu tư, tài chính và phát triển chính sách trên khắp thế giới
 • Xây dựng mạng lưới chuyên gia phát triển và nhà đầu tư toàn cầu
 • Giành chứng chỉ Nhóm Ngân hàng Thế giới – edX

☀️Chi tiết khóa học

 • Môn học: Kinh tế & tài chính
 • Thời gian: 4 tuần, 4-6 giờ mỗi tuần
 • Tổ chức: WBGx
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Phí: Miễn phí

☀️Thông tin chi tiết và đăng ký tại

https://www.edx.org/course/unlocking-investment-and-finance

—————————————-

☀️Overview

This free online course assesses global efforts and innovations by international investors, multilateral development banks and policymakers to unlock massive investment opportunities in EMDEs, while also tackling some of the world’s most pressing development challenges of our time.

☀️What you will learn?

 • Learn from world leaders and experts in investment and finance in EMDEs.
 • Access the latest information on investment and finance trends, innovations and results.
 • Collaborate with thousands of investment, finance, development and policy experts around the world
 • Build your global investor and development professional network
 • Earn a World Bank Group – edX certificate

☀️Detail

 • Subject: Economics and Finance
 • Length: 4 weeks, 4-6 hours/week
 • Institution:WBGx
 • Language: English (with subtitle)
 • Price: FREE

☀️Further information and register at

https://www.edx.org/course/unlocking-investment-and-finance

 

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...