Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Cơ Bản Về Mã Hóa Trong JavaScript 2019

💫 NO DEADLINE

[English Caption Below]

💻Bạn muốn học mã hóa nhưng những bài học quá khô khan và khó hiểu, vậy thì hãy xem qua khóa học dưới đây nhé!

Mã hóa tập trung vào việc giải quyết vấn đề hơn là ghi nhớ các mã hóa. Kĩ sư giảng dạy khóa học này sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân, từ đó người học sẽ có những bài học cho mình.

💫Nội dung khóa học:

 • JavaScript
 • Giải quyết vấn đề và tư duy logic
 • Yêu cầu Internet trợ giúp (Googling)
 • Dấu nhắc lệnh (Windows) và thiết bị đầu cuối (Mac)
 • Khái niệm cơ bản về Node và NPM
 • In và xuất
 • Gỡ lỗi  và mã theo dõi
 • Các loại đối tượng
 • Dây
 • Biến và hằng số
 • Vòng lặp
 • Điều kiện
 • Chức năng
 • Đệ quy
 • Các đối tượng
 • Từ điển, bản đồ hoặc bảng băm
 • Mảng
 • Số
 • Toán học và các phép toán
 • Logic boolean
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Thuật toán
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) hoặc các lớp

💫Đối tượng của khóa học:

 • Không cần kinh nghiệm
 • Cần có kết nối internet

💫Khóa học này dành cho:

 • Mọi người ở tất cả các độ tuổi
 • Học sinh (mọi lứa tuổi)
 • Lập trình viên đầy khát vọng

💫Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • JavaScript
 • Chưng trình mã hóa cơ bản
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề

💫Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Kĩ sư phần mềm Zach Freedman
 • Hình thức: online
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Học phí: miễn phí

💫Đăng kí tại: https://bit.ly/2UIhZ4t

                        --۝

💻If you want to have fun while learning how to code, keep reading. Coding is less about memorization and more about learning how to solve problems. The engineer will be more of a companion sharing information rather than a teacher forcing you to do something. There’s no homework, or tests, or grades.💻

💫Course Content:

 • JavaScript
 •  Problem solving and logical thinking
 •  Asking the internet for help (Googling)
 •  Command prompt (Windows) and terminal (Mac)
 •  Node and NPM basics
 •  Printing and output
 •  Error debugging and tracing code
 •  Object types
 •  Strings
 •  Variables and constants
 •  Loops
 •  Conditionals
 •  Functions
 •  Recursion
 •  Objects
 •  Dictionaries, maps, or hash tables
 •  Arrays
 •  Numbers
 •  Math and mathematical operations
 •  Boolean logic
 •  Data structures
 •  Algorithms
 • Object oriented programming (OOP) or classes

💫Requirement:

 • No experience required. All you need is a computer with an internet connection

💫Who this course is for:

 • Adults, kids, and everyone in between
 • Students (any age)
 • Aspiring programmers

💫What you will learn:

 • JavaScript
 • Basic coding/programming
 • Problem solving skills

💫Course Information

 • Instructor: Zach Freedman Software Engineer
 • Format: online
 • Tuition fees: free
 • Language: english

💫Apply in: https://bit.ly/2UIhZ4t

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=28467

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Dương Nguyễn

binhduong.ivolunteer@gmail.com