Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Thủ Thuật Để Học Mọi Ngôn Ngữ Nhanh Hơn Từ Udemy

📌 NO DEADLINE

📌 YÊU CẦU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC:

 • Bạn nên biết bạn muốn học ngôn ngữ nào
 • Có bút và sổ tay để viết các ghi chú

📌 MIÊU TẢ KHOÁ HỌC:

 • Trong lớp học chính miễn phí này, giảng viên sẽ chia sẻ các chiến lược và chiến thuật được hỗ trợ bởi nghiên cứu về cách giúp bạn có thể học một ngôn ngữ trong 90 ngày tới.
 • Chúng tôi đã tuyển chọn những bài học hay nhất và những mẹo học tập từ những nhà đa ngôn ngữ, những nhà ngôn ngữ học và những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới được thiết kế để rút ngắn đáng kể thời gian học tập của bạn.
 • Diễn ra trong vòng 41 phút

📌 KHOÁ HỌC SẼ BAO GỒM NHỮNG CHỦ ĐỀ:

 • Kỹ năng quan trọng số 1 bạn cần có
 • Học từ đúng để tiết kiệm thời gian
 • Sức mạnh của tình đồng nghiệp – Người bạn tốt nhất của người học ngoại ngữ)
 • Tìm hiểu các cụm từ có liên quan trong cuộc sống của bạn
 • Cách mở rộng vốn từ vựng của bạn
 • Đi từ trình độ sơ cấp đến thành thạo

📌 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

 • Người học ngôn ngữ
 • Chuyên gia kinh doanh
 • Du khách quốc tế

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3wU2nI4 

[ENGLISH CAPTION]

📌 REQUIREMENTS FOR JOINING COURSE:

 • You should know which language you want to learn
 • Have a pen and notebook for taking notes

📌 COURSE DESCRIPTION:

 • In this free masterclass, instructors will share research-backed strategies and tactics on how to help you learn a language in the next 90 days.
 • We’ve curated the best lessons and learning tips from the world’s leading multilingual, linguists and researchers designed to dramatically shorten your learning curve.
 • Happened within 41 minutes

📌 THE COURSE WILL INCLUDE THEMES:

 • The #1 most important skill you need
 • Learn the right words to save time
 • The Power of Colleagues – Foreign Language Learners’ Best Friend
 • Learn relevant phrases in your life
 • How to expand your vocabulary
 • Go from beginner to proficient

📌 PARTICIPANTS:

 • Language learners
 • Business expert
 • International travelers

📌 MORE DETAILS:  https://bit.ly/3wU2nI4 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Uyên Nguyễn Thu

ngthuuyen.ivolunteer@gmail.com