Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Quản Trị Kinh Doanh: Văn Hóa Quốc Gia Và Tổ Chức

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu sâu các khái niệm về văn hóa quốc gia và văn hóa tổ chức, đồng thời có cơ hội xây dựng và cải thiện các kỹ năng quản lý của mình.

Bạn sẽ được học về lý thuyết đằng sau nền văn hóa quốc gia cũng như tổ chức và sẽ được áp dụng những lý thuyết này vào các nghiên cứu điển hình trong kinh doanh quốc tế.

Bạn sẽ được xem xét các cách tiếp cận khác nhau về văn hóa có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế và có cơ hội khám phá những thách thức và cơ hội của việc quản lý một tổ chức đa văn hóa.

? Bạn sẽ học được:

 • Đánh giá và phân tích các khái niệm về văn hóa quốc gia và tổ chức
 • Mô tả văn hóa trong bối cảnh kinh doanh
 • Khám phá các nghiên cứu khác nhau để kiểm chứng các lý thuyết được đề xuất
 • Xác định một số thách thức và cơ hội mà văn hóa mang lại

? Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường đại học Coventry
 • Giảng viên: Amy (Ukamaka) Nwanekezie
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/u7pmzx

=====================================================

⚠️ NO DEADLINE

On this course, you’ll be encouraged to delve into the concepts of national and organisational culture, and get the opportunity to build and improve upon your management skills.

You’ll be taught the theory behind effective national and organisational cultures and will be asked to apply these theories to international business case studies.

You’ll consider how different approaches of culture might affect the operation of international business and have the chance to explore the challenges and opportunities of managing an intercultural organisation.

? What you’ll learn: 

 • Assess and analyse the concepts of national and organisational culture
 • Describe culture within a business context
 • Demonstrate different theoretical frameworks around national and organisational culture
 • Explore different case studies to validate the proposed theories
 • Identify some of the challenges and opportunities that culture brings

? About this course:

 • Institution: Coventry University
 • Instructor: Amy (Ukamaka) Nwanekezie
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 2 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/u7pmzx

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18566

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER