Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Online Miễn Phí Về Atlassian Jira

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Khóa học này thảo luận về các nguyên tắc và thực hành nền tảng chung được sử dụng bởi các phương pháp luận nhanh nhẹn, cung cấp cho sinh viên một bộ công cụ linh hoạt để sử dụng trong bất kỳ vai trò nào (ví dụ: chủ sở hữu sản phẩm, bậc thầy scrum, người quản lý dự án, thành viên nhóm) trong bất kỳ nhóm nhanh nào. Khóa học này chủ yếu thảo luận về các nguyên tắc nhanh nhẹn và tinh gọn, phương pháp luận nhanh nhẹn kanban và scrum, đồng thời sử dụng Đám mây phần mềm Atlassian Jira làm công cụ phần mềm chính để áp dụng việc học thực hành các chủ đề. Khóa học bao gồm hướng dẫn về các dự án Jira “cổ điển” cũng như các dự án Jira “thế hệ tiếp theo” mới.

📌Bạn sẽ học được:

 • Kiến ​​thức nền tảng vững chắc về các nguyên tắc và thực hành nhanh nhẹn, đồng thời có kinh nghiệm thực hành tốt với Atlassian Jira Software Cloud
 • Các tác vụ quản trị cơ bản trên trang web của mình.

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Atlassian
 • Giảng viên: Steve Byrnes
 • Nền tảng: Coursera
 • Lĩnh vực: Công nghệ
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 14 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Việt/Tiếng Pháp…
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/yve9wf

=====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

This course discusses common foundational principles and practices used by agile methodologies, providing the student a flexible set of tools to use in any role (e.g. product owner, scrum master, project manager, team member) on any agile team. This course mainly discusses agile and lean principles, the kanban and scrum agile methodologies, and uses Atlassian Jira Software Cloud as the main software tool to apply hands-on learning of the topics. The course includes instruction on “classic” Jira projects as well as the new “next-gen” Jira projects.

📌What you’ll learn: 

 • A strong foundational  understanding of agile principles and practices, and strong hands-on experience with Atlassian Jira Software Cloud
 • Performing basic administration tasks on your site.

📌About this course:

 • Institution: Atlassian
 • Instructor: Steve Byrnes
 • Foundation: Coursera
 • Subject: Technology
 • Price: Free
 • Length: 14 hours
 • Language: English/Vietnamese/French…
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/yve9wf

 

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...