Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tài Chính Cơ Bản Cho Người Không Chuyên

⏰ NO DEADLINE

[English caption below ]

        ✍️ Hầu hết khi đọc báo chúng ta thường bỏ qua các bài báo về tài chính. Điều này là do có một thực tế rằng hầu hết chúng ta đều không thường  hiểu những điều cơ bản về chủ đề này. Chính vì vậy , khóa học này được mở ra để giúp mọi người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc và hiểu các chủ đề phức tạp bằng cách chia nhỏ nó thành các khái niệm đơn giản.

✍️ Khóa học về Tài chính này dành cho người mới bắt đầu và sinh viên trình độ trung cấp về tài chính, những người muốn nắm bắt tốt các khái niệm của chủ đề này và có thể hiểu được thế giới tài chính.

📍Nội dung khóa học:

 • Hiểu các vấn đề tài chính từ cơ bản đến nâng cao
 • Biết về  “Financial Times” hoặc bất kỳ tờ báo hay tạp chí kinh doanh tương tự nào khác.
 • Nói chuyện một cách tự tin về các vấn đề tài chính mới nhất .
 • Tìm hiểu các phương pháp để quản lý tài chính và phát triển tài chính

📍Thông tin khóa học:

 • Nền tảng : Udemy
 • Thời gian:  3 tiếng
 • Học phí : Miễn phí
 • Hình thức : Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Đối tượng : Tất cả

⏰⏰⏰ Để biết thêm chi tiết và đăng kí: https://www.udemy.com/course/finance-101/

———————————————————————–

          ✍️ Most of us read the news without really paying attention to the financial news. This is due to the fact that most of us don’t comprehend the basics of the subject. By taking this course, one will be able to build a solid foundation and understand the complex topics by breaking it down to simple concepts.

✍️ This course in Finance is meant for beginners and intermediate level students of finance who would like to get a good grip of the concepts of the subject and be able to comprehend the financial world.

📍 Course content:

 • Understand basic to moderately complex finance topics.
 • Understand the “Financial Times” or any other similar business newspaper or magazines.
 • Talk confidently about the latest financial issues at dinner parties.
 • Learn the techniques to managing finances and building wealth

 📍 Course’s information:

 • Platform: Udemy
 • Duration: 3 hours
 • Price: Free
 • Format: online
 • Language: English
 • Participant : Everyone

  ⏰⏰⏰For more information and register: https://www.udemy.com/course/finance-101/

 

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...