Deadline: 31/12/2021

[Online] Học Bổng Chương Trình Teaching Human Rights Fellowship Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ 2021

🔥 Deadline: 31/12/2021

🌿🌤 Giới thiệu về học bổng mùa hè năm 2021

Học bổng Teaching Human Rights Fellowship 2021 mở đơn đăng ký dành cho các nhà lãnh đạo trẻ trong việc giáo dục về nhân quyền. Các nghiên cứu sinh sẽ tập hợp các nhóm thành viên cộng đồng lại với nhau để tìm hiểu và thảo luận về quyền con người. The Teaching Human Rights Fellowship là một chương trình của Human Projects.

Human Projects là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho giới trẻ toàn cầu, trao quyền cho các nhà lãnh đạo trẻ giải quyết các vấn đề về nhân quyền trong xã hội của họ, đồng thời cung cấp nền giáo dục nhân quyền đến các cá nhân trên toàn Thế Giới. Họ mở rộng và thực hiện chương trình nhằm trao quyền cho người trẻ  giải quyết các vấn đề về nhân quyền trong xã hội của họ. Ngoài ra họ còn cung cấp những tư liệu giáo dục đến các lớp học trên toàn Thế Giới.

🌱🌼 Lợi ích:

 • Được công nhận công khai sự đóng góp công việc trên trang của Human Projects
 • Cơ hội kết nối với các nghiên cứu sinh
 • Cơ hội chia sẻ kinh nghiệm về nhân quyền thông qua các bài đăng trên blog, qua các phương tiện truyền thông xã hội
 • Có quyền truy cập đến tất cả tài liệu về giáo dục và tổ chức cộng đồng của Human Projects.
 • Được cấp chứng chỉ công nhận sau khi hoàn thành tốt trách nhiệm.

🌿🌤 Điều kiện:

 • Tất cả ứng viên trên toàn Thế Giới
 • Các ứng viên quan tâm đến nhân quyền
 • Các ứng viên phải tham dự buổi Welcome Meeting ( 6/6/2021 lúc 4pm GMT), Certificate Distribution ( 19/09 lúc 4pm GMT), và tất cả các hoạt động khác của học bổng.
 • Ứng viên có thể bỏ lỡ một hoạt động nghiên cứu sinh đã lên lịch. Nhưng đảm bảo hoạt động này không phải là buổi Welcome Meeting hoặc Certificate Distribution. Nếu không tham gia buổi Welcome Meeting, Certificate Distribution, và cả 2 hoạt động thì ứng viên sẽ có thể bị loại khỏi hoạt bổng.
 • Các nghiên cứu sinh phải hoàn thành tất cả trách nhiệm đã được liệt kê trong lịch của chương trình ( Mẫu thông tin cho thành viên, bài giới thiệu, Lập kế hoạch chương trình, Kiểm tra thông tin 2 lần 1 tuần,….) theo thời hạn được liệt kê trên Lịch. Không hoàn thành những trách nhiệm này có thể sẽ bị loại khỏi học bổng.

🌱🌼 Kỳ vọng: Nghiên cứu sinh dự kiến

 • Tổ chức một hoặc nhiều buổi thảo luận và giáo dục nhân quyền với tổng số ít nhất 10 người tham gia. Các phiên này có thể được tổ chức trực tiếp hoặc từ xa
 • Tuân thủ thao các quy định của địa phương, quốc gia, quốc tế liên quan đến COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sự an toàn cho mọi người
 • Tích cực tham gia nhóm Teaching Human Rights Fellowship trên Facebook
 • Hoàn thành mẫu đăng ký thông tin Teaching Human Rights Fellowship
 • Hoàn thành tất cả các yêu cầu hằng tuần
 • Tham gia tích cực các buổi giao lưu, gặp gỡ
 • Xây dựng cơ bản kế hoạch chương trình
 • Hoàn thành khảo sát giữa chương trình, và báo cáo sau chương trình
 • Cung cấp hình ảnh, câu chuyện về chương trình
 • Thường xuyên kiểm tra mail, và phản hồi lại thông báo của đội ngũ Human Projects trong vòng 48 giờ.

🌿🌤​​​​​​​ Chi phí:

Học bổng sẽ miễn phí cho người tham gia.

‼ Thông báo cho người đăng ký:

Các quyết định sẽ được đưa ra trước ngày 30/05.

 👉 Đăng ký và thông tin chi tiết tại đây:

https://www.thehumanprojects.com/thr-fellow-application-page

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhi Phạm Thị Mỹ

mynhi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...