Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo

[English caption below]

🔅 Mô tả khóa học

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng thì việc giải quyết những thách thức, dù lớn hay nhỏ, đều cần có sự sáng tạo nhất định. Nó không phải là ‘ngày xưa thế, bây giờ vẫn vậy’ và chúng ta không thể dựa vào những gì đã qua để tìm giải pháp. Đối với những người giữ vai trò sáng tạo, điều này mang đến một cơ hội thú vị để thể hiện khả năng sáng tạo của họ nhằm tìm ra các giải pháp tốt nhất cho khán giả và cộng tác tạo ra các phương án tuyệt vời. Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển các kỹ thuật để hiểu rõ hơn về khán giả của mình, cộng tác thành công với các nhóm khác nhau và xây dựng sức bền để vượt qua bất kỳ trở ngại nào trong tương lai.

🔅 Nội dung khóa học

Khóa học này gồm 3 phần

 • Phần 1: Làm thế nào để tăng sự đồng cảm sáng tạo của bạn
 • Phần 2: Làm thế nào để cải thiện sự cộng tác sáng tạo của bạn
 • Phần 3: Làm thế nào để xây dựng sức bền sáng tạo của bạn

🔅 Những kỹ năng chính bạn sẽ nhận được

 • Sức bền
 • Tính cộng tác
 • Sự thấu cảm
 • Giải quyết vấn đề
 • Phân tích khán giả
 • Sự sáng tạo

🔅 Đối tượng

Khóa học này sẽ phù hợp với bạn nếu bạn là học sinh, sinh viên hoặc người đã đi làm muốn bắt đầu một công việc trong lĩnh vực sáng tạo hoặc là một phần của nhóm sáng tạo nội bộ. Bạn cũng có thể thấy hữu ích nếu bạn muốn tìm hiểu các kỹ thuật để đưa tư duy sáng tạo vào công việc hàng ngày của bạn trong bất kỳ ngành nào.

🔅 Thông tin chi tiết

 • Nền tảng: Futurelearn
 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: khoảng 9 tuần
 • Người hướng dẫn: Victoria Foster, Brett Macfarlane, Kim Snapper, Elvira Barriga
 • Được tạo bởi: D&AD
 • Học phí: $39/tháng – miễn phí 7 ngày học đầu tiên

📍ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

———————————————————————————————————————-

🔅 About this course

In a rapidly changing world, tackling challenges, whether big or small, takes a certain amount of creativity. It’s not the ‘same old, same old’, and we can’t look to what’s gone before to find the solutions. For those in creative roles, this provides an exciting opportunity to bring the best of creativity to the forefront, find solutions that benefit audiences, and collaborate on brilliant solutions. In this course, you’ll develop techniques to better understand your audiences, successfully collaborate with different teams, and build resilience to overcome any challenges the future may throw at you.

🔅 Course content

This course contains three mini-courses

 • Course 1: How to Enhance Your Creative Empathy
 • Course 2: How to Improve Your Creative Collaboration
 • Course 3: How to Build Your Creative Resilience

🔅 Key skills you will learn

 • Resilience
 • Collaboration
 • Empathy
 • Problem solving
 • Audience analysis
 • Creativity

🔅 Who is this course for

This course will suit you if you’re a student or working professional looking to start a career in a creative industry or as part of an in-house creative team. You might also find it useful if you’d like to learn techniques to embed a creative mindset into your day-to-day role in any industry.

🔅 Course details

 • Platform: Futurelearn
 • Format: 100% Online
 • Language: English
 • Duration: approximately 9 weeks
 • Instructors: Victoria Foster, Brett Macfarlane, Kim Snapper, Elvira Barriga
 • Created by: D&AD
 • Tuition fees: $39/month – 7 days free trial

📍 REGISTER NOW: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=44876

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


minh anh le

minhanh.ivolunteer@gmail.com