Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Mạng Lưới Kinh Tế Xã Hội – Mạng Xã Hội Và Kinh Tế  Từ Đại Học Stanford

NO DEADLINE

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ MẠNG LƯỚI KINH TẾ XÃ HỘI – MẠNG XÃ HỘI VÀ KINH TẾ  TỪ ĐẠI HỌC STANFORD

🌟 GIỚI THIỆU

▪️Ngày nay, e-learning là cách tốt nhất để giáo dục cho những người gặp trở ngại như khoảng cách địa lý hoặc khiếm khuyết về thể chất. Vì vậy Đại học Stanford đang tổ chức rất nhiều khóa học chứng chỉ trực tuyến cho những đối tượng đặc biệt như thế.

▪️Người học được tìm hiểu cách lập mô hình các mạng xã hội và kinh tế cũng như tác động của chúng đối với hành vi con người thông qua khóa học trực tuyến có tên “Mạng xã hội và kinh tế: Mô hình và phân tích” do Đại học Stanford cung cấp. Khóa học này sẽ dạy bạn về cách mạng xã hội hình thành, tại sao chúng phổ biến, và chúng tác động, khuếch tán các hành vi khác của con người như thế nào.

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

▪️Nhà cung cấp : Đại học Stanford

▪️Chủ đề : Khoa học xã hội

▪️Thời lượng : 25 giờ

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/social-economic-networks

NO DEADLINE.

 

NO DEADLINE
FREE ONLINE COURSE ABOUT THE SOCIO-ECONOMIC NETWORK – SOCIAL AND ECONOMIC NETWORK FROM STANFORD UNIVERSITY
🌟 INTRODUCTION
▪ Today, e-learning is the best way to educate people with obstacles such as geographical distance or a physical disability. So Stanford University is offering a lot of online certificate courses for such special subjects.

▪ Learners learn how to model social and economic networks and their impact on human behavior through an online course called “Social and Economic Networks: Modeling and Analysis “Provided by Stanford University. This course will teach you how social networks form, why they are popular, and how they affect and diffuse other human behaviors.
🌟 COURSE INFORMATION:
▪ Vendor: Stanford University
▪ Topic: Social science
▪️ Duration: 25 hours
🌟HOW TO REGISTER:
📍 Register now: https://www.coursera.org/learn/social-economic-networks
⏰ NO DEADLINE.

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...