Deadline: 20/10/2023

Học bổng International Excellence Tại Đại Học Brunel London Cho Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Năm Học 2023-2024

Đại học Brunel London là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở khu vực Uxbridge của London, Anh. Được thành lập vào năm 1966, và được đặt theo tên của kỹ sư người Victoria – là người tiên phong của Cách mạng Công nghiệp, Isambard Kingdom Brunel. Vào tháng 6 năm 1966, Cao đẳng Công nghệ Cao cấp Brunel được trao hiến chương hoàng gia và trở thành Đại học Brunel. Trường đại học thường được mô tả là một trường đại học tấm kính của Anh.

Brunel được phân thành ba trường cao đẳng, cấu trúc thứ nhất được thông qua vào tháng 8 năm 2014, đồng thời đổi tên trường thành Đại học Brunel London. Ba trường Cao đẳng Học thuật cấu thành từ Brunel bao gồm Cao đẳng Kinh doanh, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội; trường Cao đẳng Kỹ thuật, Thiết kế và Khoa học Vật lý; và Trường Cao đẳng Y tế, Y học và Khoa học Đời sống.

📌 TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

 • Quốc gia: Vương quốc Anh
 • Học bổng được cấp bởi: Đại học Brunel London
 • Đơn vị: Đại học Brunel London
 • Đối tượng: Công dân toàn cầu, ngoại trừ công dân Anh Quốc
 • Chương trình học: Cử nhân, Thạc sĩ
 • Mức học bổng: Bán phần, chỉ bao gồm học phí, lên tới £6,000
 • Số lượng: 60

📌 DEADLINE ỨNG TUYỂN: 20/10/2023

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Người ứng tuyển phải được phân loại là sinh viên tự trả phí ở nước ngoài dựa trên các quy định của chính phủ Anh và là sinh viên tự túc (không được tài trợ). Những ứng viên không chắc chắn về tình trạng lệ phí của mình nên lưu ý rằng Brunel sử dụng thông tin họ đã cung cấp trong mẫu đơn đăng ký của mình để đánh giá tình trạng lệ phí so với các quy định do chính phủ Vương quốc Anh đặt ra.
 • Các ứng viên phải có đơn mời nhập học từ chương trình giảng dạy đại học hoặc sau đại học toàn thời gian (bao gồm các lộ trình thực tập và chương trình Thạc sĩ tích hợp đại học) bắt đầu vào tháng 9 năm 2023 hoặc tháng 1 năm 2024.
 • Học sinh cần hoàn thành đúng mẫu đăng ký Học bổng trước thời hạn đã nêu.

📌 ỨNG VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 • Ứng viên KHÔNG được phân loại là ở nước ngoài theo dạng tự túc , dựa trên các quy định của chính phủ Vương quốc Anh hoặc những người có tình trạng tài chính chưa được giải quyết, không minh bạch.
 • Các ứng viên không có khả năng tự chi trả và đang được Chính phủ hoặc cơ quan bên ngoài tài trợ.
 • Học bổng không dành cho các ứng viên Nghiên cứu Sau đại học (tức là Tiến sĩ và MPhil).
 • Các ứng viên có thư mời nhập học vào một khóa học khác, được cung cấp Học bổng từ trường đại học dành cho sinh viên quốc tế sẽ không được xem xét cho chương trình học bổng này. Ví dụ: Học bổng vật lý trị liệu của Trưởng khoa dành cho sinh viên quốc tế hoặc học bổng MBA.
 • Những ứng viên KHÔNG bắt đầu khóa học của mình vào tháng 1 năm 2024. Những ứng viên có đề nghị hoãn nhập học phải nộp đơn xin học bổng vào tháng và năm họ dự định bắt đầu khóa học chứ không phải vào năm đăng ký khóa học.
 • Ứng viên đại học tham gia khóa học ở FHEQ Cấp 5 (Năm 2) hoặc FHEQ Cấp 6 (Năm 3). Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho chương trình Nhập học sau đại học LLB.
 • Ứng viên tham gia khóa học Brunel Pathway College (BPC), hoặc những người đang chuyển sang khóa học Brunel từ khóa học BPC.
 • Các ứng viên có đề nghị học theo hình thức Học từ xa.
 • Ứng viên có đề nghị học theo chương trình bán thời gian.
 • Những sinh viên đã từng học tại Đại học Brunel London hoặc những sinh viên đã nhận được Học bổng Quốc tế Brunel trước đây, hoặc là một phần của nghiên cứu hiện tại hoặc trước đó đều không đủ điều kiện.

📌 CHỈ ĐỊNH

 • Học bổng sẽ được trao có điều kiện bởi Hội đồng phân bổ học bổng quốc tế và các ứng viên sẽ được thông báo trước tháng 11 năm 2023 cho kỳ nhập học tháng 1 năm 2024. Sau đó, học bổng sẽ chính thức được trao vào tháng 9 hoặc tháng 1 (tùy thuộc vào ngày bắt đầu của ứng viên), sau khi nhận được kết quả thi.
 • Ứng viên sẽ được xem xét dựa trên đơn xin học bổng, đơn đăng ký khóa học, thành tích học tập và điểm tổng kết của họ.
 • Những ứng viên thành công sẽ tạm thời được trao giải qua email và sẽ được yêu cầu chấp nhận học bổng trước thời hạn nhất định, đồng thời phải trả khoản đặt cọc khóa học £5.000 trong vòng 4 tuần kể từ khi được trao. Nếu ứng viên không nhận giải thưởng học bổng và thực hiện thanh toán tiền đặt cọc trước thời hạn nhất định, học bổng sẽ bị hủy và sẽ được trao cho ứng viên khác.
 • Các ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tại thời điểm phân bổ sẽ chỉ được xem xét nhận học bổng dựa trên thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký khóa học và không thể được xem xét nếu hoàn cảnh của họ thay đổi trong quá trình học. Học bổng không thể hoãn hoặc lùi ngày.
 • Học bổng quốc tế không được kết hợp với bất kỳ học bổng, học bổng, giảm giá hoặc giải thưởng nào khác của trường Đại học, điều này bao gồm Học bổng quốc tế, Giải thưởng học phí quốc tế (ITFA) và Học bổng quốc tế của Trường Y tế Brunel, không bao gồm chiết khấu thanh toán nhanh 2%, Khấu trừ cho sinh viên tốt nghiệp Brunel và Khấu trừ gia đình Brunel có thể được trao. Những chiết khấu này sẽ được trừ vào học phí còn lại sau khi khấu trừ vào tiền học bổng đã được áp dụng khi đăng ký.
 • Nếu một ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều học bổng, thì Học bổng từ trường đại học sẽ được ưu tiên và học bổng International Excellence sẽ không được trao.
 • Nếu ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều giải thưởng, cụ thể là Học bổng International Excellence và Học bổng Quốc tế hoặc Giải thưởng Học phí Quốc tế (ITFA), giải thưởng có lợi nhất về mặt tài chính sẽ vẫn là Học bổng International Excellence sẽ được trao.
 • Học bổng chỉ được trao cho kỳ nhập học tháng 1 của năm học 2024 và không thể hoãn lại cho các tháng hoặc năm nhập học sau đó. Những ứng viên của khóa học có ý định trì hoãn việc học tháng 1 của năm học 2024 sẽ mất bất kỳ giải thưởng nào họ đã đạt được và phải đăng ký lại học bổng vào đúng tháng và năm họ sẽ bắt đầu học.
 • Ứng viên khóa học dự định bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 nên nộp đơn xin học bổng tháng 1 bằng mẫu đơn đăng ký chính xác.
 • Việc trao học bổng được quyết định bởi Hội đồng phân bổ học bổng quốc tế và tất cả các quyết định là quyết định cuối cùng. Trường đại học sẽ không chấp nhận bất kỳ kháng cáo nào đối với các quyết định của Hội đồng.

📌 ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CỦA ỨNG VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG

 • Những người được nhận học bổng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phần học phí còn lại sau khi khoản học bổng được trừ vào tổng số học phí cho mỗi năm học.
 • Học phí sẽ được giảm £6.000 trong Năm 1 của khóa học đã chọn đối với ứng viên bậc Sau đại học và giảm £6.000 mỗi năm học, trong tối đa ba năm đối với ứng viên bậc Đại học.

Học bổng sẽ bị tước, nếu:

 • Thí sinh đưa thông tin sai khi apply học bổng
 • Thay đổi phương thức học tập
 • Thay đổi khóa học và bắt đầu lại ở FHEQ Cấp độ 4 (Năm 1) (Sinh viên đại học)
 • Tạm thời nghỉ học
 • Bị đình chỉ học
 • Học lại/ Thời gian học tập kéo dài hơn dự kiến
 • Nghỉ học vô thời hạn
 • Sửa đổi tình trạng học phí

📌 CÁCH ỨNG TUYỂN

 • Để đăng ký ứng tuyển học bổng, ứng viên cần nhận được lời mời nhập học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.

📌 QUÁ TRÌNH ỨNG TUYỂN

 • Hoàn thành đăng ký biểu mẫu trước thời hạn đã nêu.
 • Các ứng dụng sẽ chỉ được chấp nhận nếu tất cả các phần của mẫu đơn xin học bổng đã được hoàn thành và ứng viên đang có một đề nghị cho một khóa học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.
 • Ứng viên phải nộp đơn xin học bổng theo tháng nhập cảnh của họ. Các ứng viên đăng ký khóa học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 phải nộp đơn xin học bổng bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký của học bổng tháng 1.
 • Những người nhận được học bổng sẽ phải đặt cọc £ 5,000 trong vòng 4 tuần kể từ khi được trao học bổng để chấp nhận học bổng.
 • Những người nhận học bổng mà sử dụng Khoản vay Liên bang Hoa Kỳ (US Federal Loan) hoặc Khoản vay Sallie Mae (Sallie Mae Loans) để tài trợ cho việc học của họ không bắt buộc phải thanh toán tiền đặt cọc để xác nhận giải thưởng.
 • Brunel sẽ đánh giá từng đơn ứng để phù hợp với các điều khoản và điều kiện học bổng này. Để đánh giá ứng viên phù hợp, mọi yếu tố như đơn đăng ký khóa học tổng thể, thành tích học tập, điểm tổng kết (GPA) hoặc CGPA và trình độ của ứng viên sẽ được xem xét.

📌 MỨC HỌC BỔNG

Ứng viên thành công sẽ nhận được học bổng có giá trị:

 • Chương trình Sau đại học: £6.000 dưới dạng miễn học phí, chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên.
 • Chương trình Đại học: £6.000 dưới dạng miễn học phí, được trao mỗi năm trong tối đa ba năm. Học bổng sẽ được trả một lần cho mỗi cấp độ học tập đủ điều kiện, tùy thuộc vào tiêu chí tiến triển thông thường đã được đáp ứng (các khoản thanh toán bổ sung sẽ không được thực hiện trong một năm lặp lại, bất kể lý do lặp lại là gì).

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-international-excellence-tai-dai-hoc-brunel-london-cho-bac-cu-nhan-va-thac-si-nam-hoc-2023-2024-s20375.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134386

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất