Deadline: 20/10/2023

Học bổng International Excellence Tại Đại Học Brunel London Cho Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Năm Học 2023-2024

Đại học Brunel London là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở khu vực Uxbridge của London, Anh. Được thành lập vào năm 1966, và được đặt theo tên của kỹ sư người Victoria – là người tiên phong của Cách mạng Công nghiệp, Isambard Kingdom Brunel. Vào tháng 6 năm 1966, Cao đẳng Công nghệ Cao cấp Brunel được trao hiến chương hoàng gia và trở thành Đại học Brunel. Trường đại học thường được mô tả là một trường đại học tấm kính của Anh.

Brunel được phân thành ba trường cao đẳng, cấu trúc thứ nhất được thông qua vào tháng 8 năm 2014, đồng thời đổi tên trường thành Đại học Brunel London. Ba trường Cao đẳng Học thuật cấu thành từ Brunel bao gồm Cao đẳng Kinh doanh, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội; trường Cao đẳng Kỹ thuật, Thiết kế và Khoa học Vật lý; và Trường Cao đẳng Y tế, Y học và Khoa học Đời sống.

? TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

 • Quốc gia: Vương quốc Anh
 • Học bổng được cấp bởi: Đại học Brunel London
 • Đơn vị: Đại học Brunel London
 • Đối tượng: Công dân toàn cầu, ngoại trừ công dân Anh Quốc
 • Chương trình học: Cử nhân, Thạc sĩ
 • Mức học bổng: Bán phần, chỉ bao gồm học phí, lên tới £6,000
 • Số lượng: 60

? DEADLINE ỨNG TUYỂN: 20/10/2023

? ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Người ứng tuyển phải được phân loại là sinh viên tự trả phí ở nước ngoài dựa trên các quy định của chính phủ Anh và là sinh viên tự túc (không được tài trợ). Những ứng viên không chắc chắn về tình trạng lệ phí của mình nên lưu ý rằng Brunel sử dụng thông tin họ đã cung cấp trong mẫu đơn đăng ký của mình để đánh giá tình trạng lệ phí so với các quy định do chính phủ Vương quốc Anh đặt ra.
 • Các ứng viên phải có đơn mời nhập học từ chương trình giảng dạy đại học hoặc sau đại học toàn thời gian (bao gồm các lộ trình thực tập và chương trình Thạc sĩ tích hợp đại học) bắt đầu vào tháng 9 năm 2023 hoặc tháng 1 năm 2024.
 • Học sinh cần hoàn thành đúng mẫu đăng ký Học bổng trước thời hạn đã nêu.

? ỨNG VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 • Ứng viên KHÔNG được phân loại là ở nước ngoài theo dạng tự túc , dựa trên các quy định của chính phủ Vương quốc Anh hoặc những người có tình trạng tài chính chưa được giải quyết, không minh bạch.
 • Các ứng viên không có khả năng tự chi trả và đang được Chính phủ hoặc cơ quan bên ngoài tài trợ.
 • Học bổng không dành cho các ứng viên Nghiên cứu Sau đại học (tức là Tiến sĩ và MPhil).
 • Các ứng viên có thư mời nhập học vào một khóa học khác, được cung cấp Học bổng từ trường đại học dành cho sinh viên quốc tế sẽ không được xem xét cho chương trình học bổng này. Ví dụ: Học bổng vật lý trị liệu của Trưởng khoa dành cho sinh viên quốc tế hoặc học bổng MBA.
 • Những ứng viên KHÔNG bắt đầu khóa học của mình vào tháng 1 năm 2024. Những ứng viên có đề nghị hoãn nhập học phải nộp đơn xin học bổng vào tháng và năm họ dự định bắt đầu khóa học chứ không phải vào năm đăng ký khóa học.
 • Ứng viên đại học tham gia khóa học ở FHEQ Cấp 5 (Năm 2) hoặc FHEQ Cấp 6 (Năm 3). Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho chương trình Nhập học sau đại học LLB.
 • Ứng viên tham gia khóa học Brunel Pathway College (BPC), hoặc những người đang chuyển sang khóa học Brunel từ khóa học BPC.
 • Các ứng viên có đề nghị học theo hình thức Học từ xa.
 • Ứng viên có đề nghị học theo chương trình bán thời gian.
 • Những sinh viên đã từng học tại Đại học Brunel London hoặc những sinh viên đã nhận được Học bổng Quốc tế Brunel trước đây, hoặc là một phần của nghiên cứu hiện tại hoặc trước đó đều không đủ điều kiện.

? CHỈ ĐỊNH

 • Học bổng sẽ được trao có điều kiện bởi Hội đồng phân bổ học bổng quốc tế và các ứng viên sẽ được thông báo trước tháng 11 năm 2023 cho kỳ nhập học tháng 1 năm 2024. Sau đó, học bổng sẽ chính thức được trao vào tháng 9 hoặc tháng 1 (tùy thuộc vào ngày bắt đầu của ứng viên), sau khi nhận được kết quả thi.
 • Ứng viên sẽ được xem xét dựa trên đơn xin học bổng, đơn đăng ký khóa học, thành tích học tập và điểm tổng kết của họ.
 • Những ứng viên thành công sẽ tạm thời được trao giải qua email và sẽ được yêu cầu chấp nhận học bổng trước thời hạn nhất định, đồng thời phải trả khoản đặt cọc khóa học £5.000 trong vòng 4 tuần kể từ khi được trao. Nếu ứng viên không nhận giải thưởng học bổng và thực hiện thanh toán tiền đặt cọc trước thời hạn nhất định, học bổng sẽ bị hủy và sẽ được trao cho ứng viên khác.
 • Các ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tại thời điểm phân bổ sẽ chỉ được xem xét nhận học bổng dựa trên thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký khóa học và không thể được xem xét nếu hoàn cảnh của họ thay đổi trong quá trình học. Học bổng không thể hoãn hoặc lùi ngày.
 • Học bổng quốc tế không được kết hợp với bất kỳ học bổng, học bổng, giảm giá hoặc giải thưởng nào khác của trường Đại học, điều này bao gồm Học bổng quốc tế, Giải thưởng học phí quốc tế (ITFA) và Học bổng quốc tế của Trường Y tế Brunel, không bao gồm chiết khấu thanh toán nhanh 2%, Khấu trừ cho sinh viên tốt nghiệp Brunel và Khấu trừ gia đình Brunel có thể được trao. Những chiết khấu này sẽ được trừ vào học phí còn lại sau khi khấu trừ vào tiền học bổng đã được áp dụng khi đăng ký.
 • Nếu một ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều học bổng, thì Học bổng từ trường đại học sẽ được ưu tiên và học bổng International Excellence sẽ không được trao.
 • Nếu ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều giải thưởng, cụ thể là Học bổng International Excellence và Học bổng Quốc tế hoặc Giải thưởng Học phí Quốc tế (ITFA), giải thưởng có lợi nhất về mặt tài chính sẽ vẫn là Học bổng International Excellence sẽ được trao.
 • Học bổng chỉ được trao cho kỳ nhập học tháng 1 của năm học 2024 và không thể hoãn lại cho các tháng hoặc năm nhập học sau đó. Những ứng viên của khóa học có ý định trì hoãn việc học tháng 1 của năm học 2024 sẽ mất bất kỳ giải thưởng nào họ đã đạt được và phải đăng ký lại học bổng vào đúng tháng và năm họ sẽ bắt đầu học.
 • Ứng viên khóa học dự định bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 nên nộp đơn xin học bổng tháng 1 bằng mẫu đơn đăng ký chính xác.
 • Việc trao học bổng được quyết định bởi Hội đồng phân bổ học bổng quốc tế và tất cả các quyết định là quyết định cuối cùng. Trường đại học sẽ không chấp nhận bất kỳ kháng cáo nào đối với các quyết định của Hội đồng.

? ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CỦA ỨNG VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG

 • Những người được nhận học bổng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phần học phí còn lại sau khi khoản học bổng được trừ vào tổng số học phí cho mỗi năm học.
 • Học phí sẽ được giảm £6.000 trong Năm 1 của khóa học đã chọn đối với ứng viên bậc Sau đại học và giảm £6.000 mỗi năm học, trong tối đa ba năm đối với ứng viên bậc Đại học.

Học bổng sẽ bị tước, nếu:

 • Thí sinh đưa thông tin sai khi apply học bổng
 • Thay đổi phương thức học tập
 • Thay đổi khóa học và bắt đầu lại ở FHEQ Cấp độ 4 (Năm 1) (Sinh viên đại học)
 • Tạm thời nghỉ học
 • Bị đình chỉ học
 • Học lại/ Thời gian học tập kéo dài hơn dự kiến
 • Nghỉ học vô thời hạn
 • Sửa đổi tình trạng học phí

? CÁCH ỨNG TUYỂN

 • Để đăng ký ứng tuyển học bổng, ứng viên cần nhận được lời mời nhập học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.

? QUÁ TRÌNH ỨNG TUYỂN

 • Hoàn thành đăng ký biểu mẫu trước thời hạn đã nêu.
 • Các ứng dụng sẽ chỉ được chấp nhận nếu tất cả các phần của mẫu đơn xin học bổng đã được hoàn thành và ứng viên đang có một đề nghị cho một khóa học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.
 • Ứng viên phải nộp đơn xin học bổng theo tháng nhập cảnh của họ. Các ứng viên đăng ký khóa học bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 phải nộp đơn xin học bổng bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký của học bổng tháng 1.
 • Những người nhận được học bổng sẽ phải đặt cọc £ 5,000 trong vòng 4 tuần kể từ khi được trao học bổng để chấp nhận học bổng.
 • Những người nhận học bổng mà sử dụng Khoản vay Liên bang Hoa Kỳ (US Federal Loan) hoặc Khoản vay Sallie Mae (Sallie Mae Loans) để tài trợ cho việc học của họ không bắt buộc phải thanh toán tiền đặt cọc để xác nhận giải thưởng.
 • Brunel sẽ đánh giá từng đơn ứng để phù hợp với các điều khoản và điều kiện học bổng này. Để đánh giá ứng viên phù hợp, mọi yếu tố như đơn đăng ký khóa học tổng thể, thành tích học tập, điểm tổng kết (GPA) hoặc CGPA và trình độ của ứng viên sẽ được xem xét.

? MỨC HỌC BỔNG

Ứng viên thành công sẽ nhận được học bổng có giá trị:

 • Chương trình Sau đại học: £6.000 dưới dạng miễn học phí, chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên.
 • Chương trình Đại học: £6.000 dưới dạng miễn học phí, được trao mỗi năm trong tối đa ba năm. Học bổng sẽ được trả một lần cho mỗi cấp độ học tập đủ điều kiện, tùy thuộc vào tiêu chí tiến triển thông thường đã được đáp ứng (các khoản thanh toán bổ sung sẽ không được thực hiện trong một năm lặp lại, bất kể lý do lặp lại là gì).

? THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-international-excellence-tai-dai-hoc-brunel-london-cho-bac-cu-nhan-va-thac-si-nam-hoc-2023-2024-s20375.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134386

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


15 Best Things to Do in Framingham10 Things You Should Never Do in Hawaii15 Things to Do in Jeju for a Different Kind of Island GetawayMy 7 Favorite Wineries In California To Sip ChardonnayMy 5 Favorite Luxurious Experiences At Scottsdale’s Top ResortsThe Perfect 3-Day Visit To Beautiful Évora, Portugal7 Reasons To Explore Stunning Peggy’s Cove, Nova ScotiaRetirement Diaries: Diane Says Start Your Planning EarlyWhy I Love These 5 Campsites In France More Than Any HotelWe Have 21 Airline And Hotel Credit Cards, Here’s What We Love About Each OneThe 15 Most Beautiful Places To See Fall Foliage In 2022Top 15 Best Things to Do in Stockton, CaliforniaAnne Frank Museum Releases Videos Detailing Last Six Months Of Her LifeFarmers’ Almanac Predicts Unseasonably Cold Winter For Canada, Urges One Region To HibernateThis Is The Only Country On Earth That Sits Entirely Above 3,280 Feet, And You Can Ski There Right NowHow To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda Wall