Deadline: 09/06/2023

Học Bổng Chính Phủ Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Ý Từ Bộ Ngoại Giao Và Hợp Tác Quốc Tế (MAECI) 2023-2024

Vai trò hiện tại của MAECI là đại diện và bảo vệ lợi ích của Ý liên quan đến các mối quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa với thế giới và các mối quan hệ trực tiếp của Ý với các quốc gia và tổ chức quốc tế khác. Bộ đại diện cho Ý trong việc thực hiện và sửa đổi các hiệp ước và công ước quốc tế. Trong tổ chức của Liên minh Châu Âu, Bộ ủng hộ quan điểm của Ý trong các hội đồng chính trị đối ngoại và an ninh chung như CFSP, Cộng đồng Châu Âu và Euratom. MAECI hợp tác với các tổ chức quốc tế về các vấn đề phát triển, nhập cư và bảo vệ người Ý và người lao động ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MAECI) cung cấp các khoản tài trợ cho công dân nước ngoài và công dân Ý sống ở nước ngoài (IRE) cho năm học 2023-24 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và công nghệ, để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Ý và hỗ trợ hệ thống kinh tế của Ý trên thế giới (theo Luật 288/55 và những thay đổi và bổ sung sau đó).

📌TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

 • Quốc gia: Ý
 • Học bổng được cấp bởi: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý (MAECI)
 • Đơn vị: Đại học Baptist Hongkong
 • Đối tượng: Công dân toàn cầu, bao gồm công dân Ý học tập và sinh sống tại nước ngoài
 • Chương trình học: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Ngôn ngữ – Văn hoá

📌DEADLINE ỨNG TUYỂN: 9/6/2023

📌ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

A. Trình độ học vấn

 • Chỉ sinh viên quốc tế và sinh viên Ý sống tại nước ngoài (IRE) có trình độ học vấn phù hợp cần thiết để đăng kí vào Đại học/Học viện Ý mới có thể nộp đơn đăng kí.

B. Độ tuổi

 • Những người đăng ký các Chương trình cấp bằng Thạc sĩ/Giáo dục Đại học về Nghệ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM)/Các khóa học nâng cao về Ngôn ngữ và Văn hóa Ý phải trên 18 tuổi và sẽ không quá 28 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 9 tháng 6 năm 1994), ngoại trừ duy nhất các lần gia hạn.
 • Các ứng viên cho các Chương trình Tiến sĩ phải trên 18 tuổi và không được vượt quá 30 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 9 tháng 6 năm 1992), ngoại trừ duy nhất các lần gia hạn.
 • Những người đăng ký Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật phải trên 18 tuổi và không quá 40 tuổi trước hạn chót của đợt đăng kí này (sinh sau ngày 9 tháng 6 năm 1982).

C. Trình độ ngôn ngữ

 • Để ghi danh vào một khóa học bằng tiếng Ý, ứng viên phải cung cấp chứng nhận về trình độ tiếng Ý của mình. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

 • Để ghi danh vào một khóa học dạy bằng tiếng Anh, ứng viên phải cung cấp chứng nhận ngôn ngữ về trình độ tiếng Anh của mình. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).
 • Bản tự chứng nhận có thể được chấp nhận đối với các ứng viên đến từ các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Các ứng viên sở hữu bằng Cử nhân dạy bằng tiếng Anh có thể nộp tài liệu xác nhận rằng chương trình học của bằng Cử nhân của họ hoàn toàn được tổ chức bằng tiếng Anh.
 • Không yêu cầu bằng chứng về trình độ tiếng Ý đối với các khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 • Đối với các khóa học ngôn ngữ và văn hóa Ý, ứng viên phải cung cấp chứng nhận về trình độ tiếng Ý. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là A2 trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).
 • Các ứng viên đã đăng ký học tiếng Ý hoặc khóa học do người Ý giảng dạy tại Đại học hoặc Viện Văn hóa Ý có thể nộp chứng nhận ngôn ngữ do người phụ trách các khóa học nêu trên cấp, chứng nhận trình độ tiếng Ý yêu cầu.

📌CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến, có sẵn khi đăng ký trên nền tảng Study in Italy tại liên kết sau: XEM TẠI ĐÂY

📌CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

A. Gia hạn học bổng

 • Các ứng viên đã nhận được trợ cấp MAECI trong Năm học 2022-2023 có thể nộp đơn thông qua các thủ tục thông thường để tiếp tục hoặc hoàn thành khóa học cấp bằng nhiều năm (chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ) theo thời hạn pháp lý của khóa học. Bất kỳ gia hạn học bổng nào cũng chỉ được cấp cho những ứng viên đăng ký thường xuyên, những người có thể chứng minh tiến độ học tập đạt yêu cầu với tối thiểu 15 Tín chỉ Đại học (CFU) được yêu cầu. Đối với các chương trình tiến sĩ, cần phải cung cấp thư đánh giá tích cực từ gia sư.

B. Giai đoạn cấp học bổng

 • Những người được cấp có thể nhận học bổng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 và kết thúc trước ngày 31 tháng 10 năm 2024.

C. Học phí

 • Một số trường Đại học miễn phí đăng ký và học phí cho Người được tài trợ tùy thuộc vào chính sách của từng trường Đại học phù hợp với quy định về quyền tự chủ của các tổ chức học thuật. Những người được cấp phải liên hệ với trường đại học mà họ lựa chọn để xác định rằng họ có thể được miễn trừ học phí.
 • Việc miễn trừ không áp dụng cho các khóa học nâng cao về ngôn ngữ và văn hóa Ý, những khóa học này yêu cầu phải thanh toán phí đăng ký và học phí.

D. Bảo hiểm Y tế

 • Những người được cấp sẽ được hưởng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế do MAECI ký, trong trường hợp bị bệnh hoặc tai nạn. Bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong thời gian cấp học bổng.
 • Các bệnh tật tùy thuộc vào tình trạng thể chất hoặc bệnh lý đã có từ trước và việc chăm sóc răng miệng sẽ bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm.

E. Điều khoản cấp học bổng

 • Người giành được học bổng MAECI, dựa trên ngày bắt đầu nhận trợ cấp và số tháng được nêu trong “Dichiarazione di asseggnazione di borsa di studio” (Thư trao giải), sẽ nhận được số tiền 900 euro hàng tháng được trả định kỳ hai hoặc ba tháng một lần.
 • Phần trợ cấp chỉ có thể được nhận, phù hợp với các thủ tục hành chính được yêu cầu, chỉ sau khi hoàn thành đăng ký vào Đại học / Học viện và nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu (Mã số thuế của Ý và IBAN).

📌THÔNG TIN CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-chinh-phu-toan-phan-bac-sau-dai-hoc-tai-y-tu-bo-ngoai-giao-va-hop-tac-quoc-te-maeci-2023-2024-s20345.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134308

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất