Deadline: 27/3/2021

[HN] Trung Tâm Sáng Tạo Và Ươm Tạo FTU – FIIS Tuyển Ban Điều Phối Dự Án

(English Caption Below)

Hạn chót: 27/03/2021

FTU Innovation and Incubation Space là một bộ phận trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương, chuyên đào tạo những doanh nhân và ý tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo vì lợi ích xã hội. FTU Innovation and Incubation Space đang tìm kiếm một Điều phối viên dự án tài năng và định hướng đầu ra cho các dự án trong nước và quốc tế sắp tới.

?MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện quản lý hàng ngày các dự án bao gồm thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo thời gian, ngân sách và chất lượng mong đợi; các dự án hầu hết thuộc lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới và sở hữu trí tuệ
 • Phân tích các RFQ (Yêu cầu Báo giá) và RFP (Yêu cầu Đề xuất); Chủ trì và hướng dẫn việc phát triển và gửi các đề xuất đấu thầu để phản hồi các RFQ và RFP
 • Làm việc với các bên liên quan trong và ngoài của tổ chức
 • Phối hợp tổ chức cuộc họp và hội nghị
 • Quản lý dữ liệu và thông tin
 • Điều phối và đào tạo sinh viên thực tập
 • Các trách nhiệm khác khi được yêu cầu

?YÊU CẦU

 • Kỹ năng giao tiếp và nói, viết Tiếng Anh thành thạo
 • Kinh nghiệm quản lý dự án có thể bao gồm nguồn nhân lực, truyền thông, quan hệ đối ngoại và tổ chức
 • Có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và đệ trình đề xuất
 • Quản lý thời gian và nhóm tốt

?QUYỀN LỢI

 • Thưởng lương (có thể thương lượng)
 • Thưởng hiệu suất
 • Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, cơ hội làm việc tầm cỡ và tác động đến các dự án với các đối tác trong nước và quốc tế.
 • Bồi thường khác

?HÌNH THỨC LÀM VIỆC

 • Toàn thời gian hoặc bán thời gian (có thể thương lượng)

?THỜI GIAN BẮT ĐẦU

 • Sớm nhất có thể

?CÁCH ỨNG TUYỂN

 • Gửi CV đến fiis@ftu.edu.vn (cc: trangltd.fiis@ftu.edu.vn) trước ngày 27 tháng 3 năm 2021 (ưu tiên những đơn đăng ký sớm)
 • Định dạng chủ đề email như sau: Đơn Điều phối viên Dự án – [Họ và tên]

——

FTU Innovation and Incubation Space is a functional division of Foreign Trade University, specialized in nurturing innovative entrepreneurs and business ideas for social impacts. FTU Innovation and Incubation Space are looking for a talented and output-driven Project Coordinator for our upcoming domestic and international projects.

?MAIN RESPONSIBILITIES

 • Undertake day to day management of projects including smooth project implementation, efficient use of resources assuring time, budget, and quality expectations; the projects are mostly in the fields of entrepreneurship, innovation, and intellectual property
 • Analyze RFQs (Request For Quotations) and RFPs (Request for Proposals); Lead and guide the development and submission of bid proposals to respond to RFQs and RFPs
 • Work smoothly with internal and external stakeholders
 • Coordinate meeting and conference organization
 • Data and information management
 • Coordinate and train interns
 • Other responsibilities if required

?REQUIREMENTS

 • Excellent spoken and written English and communication skills
 • Experience in project management which may include human resources, communication, external relations, and organization
 • Experience in proposal preparation and submission
 • Good time and team management

?BENEFITS

 • Rewarding salary (open to negotiation)
 • Performance bonus
 • Open international working environment, chances to work in extent and impact projects with domestic and international partners.
 • Other compensation

?TYPE OF CONTRACT

 • Full-time or part-time (open to negotiation)

? STARTING TIME

 • As soon as possible

?HOW TO APPLY

 • Send a CV to fiis@ftu.edu.vn (cc: trangltd.fiis@ftu.edu.vn) no later than March 27th 2021 (early applications are preferred)
 • Format of email subject: Project Coordinator Application – [Full name]

Tags: #ivolunteer, #ivolunteervietnam, #bandieuphoi, #vieclamsinhvien, #ftu, #fiis, #trungtamsangtaovauomtao

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12247

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam