Deadline: 12/04/2021

[HN] Chương Trình Hỗ Trợ Việt Nam Của Chính Phủ Úc – Aus4Skills Tuyển Dụng Thực Tập Sinh 2021

(English caption below)

Hạn chót: 12/04/2021

Aus4Skills (được ký hợp đồng với tư cách là Đối tác Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam-Australia – VAHRDP) là phương tiện chính để thực hiện cam kết của Chính phủ Australia trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Aus4Skills là một chương trình kéo dài 5 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2016.

Aus4Skills quản lý Học bổng Giải thưởng Australia và việc thực hiện các Hợp phần HRD tập trung vào việc phát triển và áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức mới mà những người tham gia Chương trình có được và môi trường thuận lợi cho việc ứng tuyển của họ, cũng như tăng cường liên kết tổ chức giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên. Các thành phần này là:

 • Thúc đẩy mối liên kết giữa ngành với giáo dục và đào tạo nghề (VET)
 • Nâng cao chất lượng ở các trường đại học Tây Bắc (QUNIS)
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ (AWIL)
 • Hỗ trợ lợi ích rộng lớn hơn của Úc (ABI) / Trung tâm Việt Úc (VAC)

💥CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Aus4Skills đang tìm kiếm một thực tập sinh phù hợp để hoàn thành khóa thực tập ngắn hạn với Chương trình Aus4Skills từ ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thực tập sinh sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bộ phận Aus4Skills chịu trách nhiệm tham gia với Bộ của Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) và sẽ có các trách nhiệm chính sau:
 • Hỗ trợ tổ chức hội thảo và các hoạt động đào tạo khác. Sự hỗ trợ này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ước tính chi phí của các hoạt động và lập ngân sách đơn giản, sắp xếp hậu cần, ghi chép tại các cuộc họp, sắp xếp tài liệu và lập danh sách người tham gia tại các hội thảo và các buổi đào tạo.
 • Chuẩn bị các yêu cầu tạm ứng tiền và / hoặc thanh toán trực tiếp theo định dạng Aus4Skills tiêu chuẩn cho hội thảo và các hoạt động đào tạo khác.
 • Dịch tài liệu, bao gồm chương trình hội thảo và tài liệu đào tạo theo yêu cầu
 • Liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương như khách sạn, biên dịch viên, thông dịch viên và nhiếp ảnh gia
 • Hỗ trợ giám sát việc phân phối hội thảo và đào tạo và đảm bảo quản lý hiệu quả ngân sách ký hợp đồng phụ hoạt động, lịch trình báo cáo, lập hóa đơn và thanh toán.
 • Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác theo yêu cầu của Người quản lý thành phần Aus4Skills có liên quan

💥YÊU CẦU

📌Thiết yếu

 • Tốt nghiệp đại học, tốt nhất là quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến Các thành phần Aus4Skills được liệt kê ở trên
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, nói và viết
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức xuất sắc
 • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, cả nói và viết
 • Thành thạo Microsoft Word, Excel, PowerPoint và email
 • Các kỹ năng quản lý tài chính đã được chứng minh
 • Năng động, chủ động, sẵn sàng học hỏi và giải quyết nhiều công việc.

📌Mong muốn

 • Mức độ chính trực và đáng tin cậy của cá nhân và nghề nghiệp cao
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

💥CÁCH ĐĂNG KÝ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV với thông tin liên hệ của hai trọng tài và một lá thư xin việc bằng tiếng Anh đề cập đến các năng lực chính được liệt kê ở trên đến

Andrea Wilson (Giám đốc Liên hệ và Dịch vụ), mail: shopping@australiaawardsvietnam.org

và Đặng Tuyết Anh (Aus4Skills Component Manager), mail: tuyetanh.dang@australiaawardsvietnam.org

💥Aus4Skills đang tìm kiếm hồ sơ ứng viên phù hợp cho vị trí thực tập ngắn hạn tại Hà Nội.

 • Thời gian thực tập: 19/04/2021 – 30/06/2021
 • Hạn nộp hồ sơ: 5:00 chiều, ngày 12 tháng 4 năm 2021 (giờ Hà Nội)

——

Aus4Skills (contracted as the Vietnam-Australia Human Resource Development Partnership – VAHRDP) is the main vehicle to realise the Australian Government’s commitment to improve the quality of Vietnam’s human resources. Aus4Skills is a five-year program which commenced on 1 February 2016.

Aus4Skills manages the Australia Awards Scholarships and the implementation of HRD Components focussing on the development and application of new skills and knowledge acquired by Program participants and the enabling environments for their application, as well as strengthening organisational links between Australia and Vietnam in priority sectors. These Components are:

 • Promoting Industry Linkages with Vocational Education and Training (VET)
 • Improving Quality in North Western Universities (QUNIS)
 • Advancing Women in Leadership (AWIL)
 • Supporting Australia’s Broader Interests (ABI)/ Vietnam Australia Centre (VAC)

💥POSITION DETAILS AND KEY RESPONSIBILITIES

Aus4Skills is seeking a suitable intern (the “intern”) to complete a short – time internship with the Aus4Skills Program from 19 April 2021 until 30 June 2021. The Intern will work under the direction of the Aus4Skills Component Manager responsible for engagement with the Ministry of Education and Training (MOET) and will have the following key responsibilities:

 • Assist in organizing workshop and other training activities. This assistance includes but is not limited to estimating the cost of activities and producing simple budgets, making logistical arrangements, taking notes at meetings, arranging documents, and compiling participant lists at workshops and training sessions.
 • Prepare requests for advance of funds and/or direct payments in the standard Aus4Skills format for workshops and other training activities.
 • Translate documents, including workshop agendas and training materials as required
 • Liaise with local service providers such as hotels, translators, interpreters and photographers
 • Assist in the monitoring of  workshop and training delivery and ensure effective management of activity sub-contracting budgets acquittal, reporting, invoicing and payment schedules.
 • Undertake other support duties as required by the relevant Aus4Skills Component Manager

💥REQUIREMENTS

📌Essential

 • University degree, preferably in business administration or a discipline related to the Aus4Skills Components listed above
 • Fluency in English and Vietnamese, both spoken and written
 • Excellent planning, time management and organisational skills
 • Excellent communication skills, both oral and written
 • Proficient in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and email
 • Demonstrated financial management skills
 • Dynamic, proactive and willing to learn and deal with multiple tasks.

📌Desirable

 • High level of personal and professional integrity and trustworthiness
 • Ability to work but independently and in a team

💥HOW TO APPLY 

Interested candidates should submit a CV with contact information of two referees and a covering letter in English which addresses the key competencies listed above to

Andrea Wilson (Contacts and Services Director), mail: procurement@australiaawardsvietnam.org

and Dang Tuyet Anh (Aus4Skills Component Manager), mail: tuyetanh.dang@australiaawardsvietnam.org 

💥Aus4Skills is seeking applications from suitable candidates for a short-term internship in Hanoi.

Internship period: April 19, 2021 – June 30, 2021

Application deadline: 5:00 pm, April 12, 2021 (Hanoi time)

📞THÔNG TIN LIÊN HỆ

Facebook: https://www.facebook.com/Aus4Skills

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn_NSSn2AXfL1udaoZIthQw

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Nguyễn

thuyanh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...