Deadline: 31/03/2021

[HCM] Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu Tại Việt Nam (EuroCham) Tuyển Dụng Điều Phối Viên Các Tiểu Ban Ngành – Sector Committee Coordinator 2021

[English Caption Below]

🌟 Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) là tiếng nói chính của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. EuroCham được thành lập vào năm 1998 và là một tổ chức thành viên, độc lập, không vì lợi nhuận của các công ty Châu Âu đang đầu tư vào Việt Nam mà vì lợi ích của tất cả mọi người.

Với hơn 1.040 thành viên và 18 Ủy ban ngành, EuroCham là một trong những Phòng Thương mại nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam và nằm trong số 5 Phòng Thương mại Châu Âu lớn nhất trên toàn thế giới.

EuroCham đại diện cho rất nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau, từ SME đến MNC với mạng lưới kinh doanh rất mạnh ở cả Việt Nam và Châu Âu. Đóng vai trò trung gian giữa các thành viên: cộng đồng doanh nghiệp – và chính quyền địa phương, quốc gia, khu vực và châu Âu.

EuroCham thay mặt các thành viên ủng hộ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nhận thức về các vấn đề chính và phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

📌 GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC

 • Chức danh: Điều phối viên Ủy ban ngành
 • Báo cáo cho: Trưởng ban Vận động & Giám đốc Điều hành
 • Giám sát trực tiếp: Trưởng ban Vận động
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn cố định 1 năm sau khi hoàn thành thời gian thử việc 2 tháng
 • Các mối quan hệ làm việc chính:

– Nội bộ: Ủy ban điều hành EuroCham, Giám đốc điều hành EuroCham, Trưởng ban vận động chính sách, các Ủy ban ngành trong EuroCham

– Đối ngoại: các thành viên EuroCham, chính quyền Trung ương và địa phương Việt Nam, các Bộ, ngành, Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam, các cơ quan truyền thông

📌 TÓM TẮT CÔNG VIỆC

 • Giám sát các diễn biến công nghiệp và thương mại tại Việt Nam với sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ và Phái đoàn EU tại Việt Nam và các đối tác quan trọng khác của EuroCham.
 • Giải đáp các thắc mắc về luật pháp, quy định và chính sách của Việt Nam, và hỗ trợ hoạt động của các Ủy ban ngành hiện có và mới có.
 • Phối hợp và tổ chức các cuộc họp SC cũng như hỗ trợ trong việc chuẩn bị và gửi các thư Chính phủ & các giấy tờ về chức vụ của Ủy ban ngành
 • Theo dõi cơ quan Chính phủ và các đại diện liên quan về các vấn đề tương ứng của Ủy ban ngành
 • Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo vị trí hàng năm, in ấn, tổ chức lễ ra mắt, tóm tắt các sự kiện và hoạt động liên quan đến vận động chính sách khác.

📌 CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm điều phối và hoạt động của tối đa 6 Ủy ban ngành (SC) của EuroCham, bao gồm: thiết lập các cuộc họp như các cuộc họp tiếp theo và các hoạt động / dự án đang diễn ra, hỗ trợ và tổ chức các cuộc họp vận động chính sách, các sự kiện, duy trì các luồng thông tin bên trong và bên ngoài và liên hệ với các bên liên quan chính, tổng hợp ý kiến ​​dựa trên luật pháp.
 • Tham gia và theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra để đảm bảo đạt được các mục tiêu vận động của Ủy ban ngành thông qua các kênh khác nhau
 • Hỗ trợ Trưởng ban vận động và Giám đốc điều hành thay mặt EuroCham phối hợp với các Ủy ban ngành thực hiện vận động chính sách
 • Hỗ trợ việc soạn thảo thư Chính phủ của Ủy ban ngành và theo dõi, hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu vị trí đóng góp vào các Đề xuất và Vấn đề Thương mại của EuroCham được biên soạn trong WhiteBook, phát hành vào tháng 3 hàng năm.
 • Củng cố và tăng cường hơn nữa mạng lưới và uy tín tốt của EuroCham với các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương, quốc gia và các đối tác quốc tế

📌 YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Pháp luật là một điểm cộng
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan
 • Kinh nghiệm Quản lý: Thành tích dẫn dắt và điều phối thành công các nhóm đa ngành và đa văn hóa.

📌 YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

 • Kỹ năng quản lý thời gian và khối lượng công việc xuất sắc
 • Khả năng làm việc độc lập và theo đội nhóm
 • Khả năng đáp ứng thời hạn chặt chẽ và làm việc dưới áp lực
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc (bằng văn bản và bằng lời nói)
 • Kiểm soát ngân sách tốt
 • Kiên nhẫn và bình tĩnh trong các tình huống bị áp lực
 • Cách tiếp cận giải quyết vấn đề mang tính xây dựng
 • Cần có tính linh hoạt
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh viết và nói thông thạo
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm và phân loại, đóng gói hàng hóa:

+ Mức độ chính xác cao và chú ý đến từng chi tiết

+ Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, xã hội và trình bày

+ Có động lực làm việc cao và có thể giao hàng trong thời gian ngắn

+ Thái độ linh hoạt và chủ động

+ Cam kết gắn bó và trung thành với EuroCham và ưu tiên lợi ích của Hiệp hội.

📌 QUYỀN LỢI

 • Phát triển mạng lưới mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam với các bên liên quan trong nhiều lĩnh vực
 • Tham gia “Nhóm Châu Âu” tại Việt Nam, tức là tương tác với các tổ chức và người dân Châu Âu khác nhau trong thời gian thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam đang diễn ra
 • Làm việc trong môi trường đa văn hóa và đa lĩnh vực

📌 CÁCH ỨNG TUYỂN

– Nếu bạn quan tâm đến cơ hội việc làm này, vui lòng gửi CV của bạn kèm theo thư xin việc và thư giới thiệu của bạn (nếu có) tới Career@eurochamvn.org với tiêu đề Điều phối viên Ủy ban ngành – Họ và tên

– Tất cả các đơn đăng ký phải được nhận trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 COB.

NB: do số lượng đơn đăng ký dự kiến cao, chỉ những ứng viên lọt vào danh sách mới được liên hệ.

========================================================

The European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham) is the principle voice of the European business community in Vietnam. EuroCham was established in 1998 and is a members-based, independent, not for profit organization of European companies who are investing in Vietnam, for the benefit of all.

With over 1,040 members and 18 Sector Committees, EuroCham is one of the biggest foreign Chambers of Commerce in Vietnam and among the 5 largest European Chambers of Commerce worldwide.

EuroCham represents a plethora of sectors and sizes ranging from SMEs to MNCs with a very strong business network in both Vietnam and Europe. Acting as an intermediary between our members – the business community – and local, national, regional and European authorities.

EuroCham advocates on its members’ behalf, to generate improvements in the business environment, raise awareness on key issues and disseminate information on issues relating to doing business in Vietnam.

📌 JOB INFORMATION

 • Job Title: Sector Committee Coordinator
 • Reporting to: Head of Advocacy & Executive Director
 • Direct supervising: Head of Advocacy
 • Locatio: Ho Chi Minh City – Vietnam
 • Type of Contract: 1 year fixed term contract upon successful completion of a 2 month probation period
 • Key Working Relationships:

– Internal: EuroCham Executive Committee, EuroCham Executive Director, Head of Advocacy Department, Sector Committees within EuroCham

– External: EuroCham members, Vietnamese Central and local authorities, Ministries and agencies the European Delegation to Vietnam, the media

📌 JOB SUMMARY

Sector Committee (SC) Coordinator position will assist Advocacy team mainly bases in HCMC office, required travel to Hanoi. Key responsibilities include monitoring the industrial and trade developments in Vietnam in close cooperation with the Government and the EU Delegation to Vietnam and other key EuroCham partners; responding to inquiries on Vietnamese laws, regulations and policies, and supporting the activities of existing and new Sector Committees. The position also involves a high need for the coordination and organisation of SC meetings as well as the support in preparing and sending the Sector Committees’ Government letters & position papers, following up with the relevant Government authorities and agencies on the respective Sector Committees’ issues and results, supporting the preparation of the annual position papers and for the printing of the EuroCham Whitebook, organisation of WhiteBook Launch, Briefing and presentations and other advocacy-related events and activities”; and other internal administrative tasks.

📌 MAIN DUTIES AND KEY PERFORMANCE INDICATORS

 • Responsible for the coordination and activities of up to 6 of EuroCham’s Sector Committees (SCs), including, but not limited to, setting up meetings, following-up meetings and ongoing activities/projects, supporting and organising advocacy meetings, events, maintaining internal and external information flows and contact with key stakeholders, consolidating comments on new legislations
 • Engage and closely follow up ongoing trade negotiations to ensure Sector Committee advocacy objectives are reached via different channels
 • Support the Head of Advocacy and the Executive Director to perform advocacy on behalf of EuroCham in coordination with the Sector Committees
 • Support the preparing of the Sector Committees’ Government letters and follow up, supporting for preparation of position papers contributing to the EuroCham Trade Issues and Recommendations compiled in WhiteBook, released in March every year.
 • Solidify and further strengthen the network and good reputation of EuroCham with Central, local, national authorities and international partners

📌 JOB REQUIREMENTS

 • Education and Training Background: Bachelor degree in Business Administration, Language, Legal background is a plus
 • Work Experience: Minimum 1 years of relevant work experience
 • Management Experience: A track record of successfully leading and coordinating cross-cultural and multidisciplinary teams.

📌 CORE COMPETENCIES

 • Excellent time and workload management skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Ability to meet tight deadlines and work under pressure
 • Good negotiation skills
 • Good problem solving skills
 • Excellent communication skills (written and verbal)
 • Good budgetary control
 • Patient and calm in pressured situations
 • Constructive problem solving approach
 • Flexibility is required
 • Languages: Fluent written and spoken English
 • Software and Package Skills:

+ High degree of accuracy and attention to detail

+ Organisational, communication, social and presentation skills

+ Motivated and able to deliver on short notice

+ Flexible and proactive/can-do attitude (able to work past normal workhorse to deliver on time)

+ Strong commitment and faithfulness to EuroCham and prioritising the Chamber’s interests.

📌 WHAT WE OFFER

 • Strong network development in business community in Vietnam with relevant stakeholders across many sectors;
 • Be part of “Team Europe” in Vietnam i.e. interact with various European organisations and people in the time of the ongoing EU –Vietnam Free Trade Agreement’s implementation
 • Working in a cross-cultural and multi-disciplinary environment

📌 HOW TO APPLY

– If you are interested in this job opportunity, please send your CV with a cover letter and your references (if any) to careers@eurochamvn.org with title Sector Committee Coordinator – Fullname

– All applications must be received by 31 March 2021 COB.

NB: due to the high number of expected applications, only shortlisted candidates will be contacted.

 

Dũng Phạm

phamhungdungclc@gmail.com

You may also like...