Deadline: 30/08/2021

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Ulsan National Institute Of Science And Technology (UNIST) 2021

📌 Deadline: 30/08/2021

☘ Mục đích 

Nghiên cứu nhằm phát triển:

  • Cảm biến sinh học điện hóa: chủ yếu tập trung vào phát triển cảm biến dựa trên giấy
  • Cảm biến cơ học: Vi cân bằng tinh thể thạch anh (QCM)
  • Cảm biến điện / Cảm biến quang học
  • Thiết bị microfluidic; BioMEMS; và BioSensor
  • Bioaerosol / Dụng cụ khí dung

️🏆 Quyền lợi

  • Học phí cùng trợ cấp từ 800.000 đến 1.400.000 KRW mỗi tháng
  • 21 ngày nghỉ hàng năm cho sinh viên quốc tế
  • Thời gian linh hoạt

🔥 Yêu cầu

  • Tất cả các yêu cầu của UNIST (Tiếng Anh: TOEIC 800 hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương)
  • Kinh nghiệm nghiên cứu hoặc bằng cấp về Cơ học chất lỏng (ưu tiên thiết kế và chế tạo vi chất lỏng), khí sinh học, MEMS sinh học, kỹ thuật môi trường hoặc công nghệ sinh học

👉 Hướng dẫn nhập học: https://bitly.com.vn/s6af80

Hải Đăng Giang

haidang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...