[Đức] Học Bổng Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ DAAD-STIBET Tại Đại Học Công Nghệ Dresden 2021

📌DEADLINE: 31/3/2021

🔥Sinh viên quốc tế được khuyến khích đăng ký học bổng DAAD-STIBET để theo học Đại học Công nghệ Dresden ở Đức. Học bổng được tài trợ bởi STIBET- Chương trình của Cơ quan Trao đổi Giáo dục Đức (DAAD). 

🔥Là một trong những trường đại học hàng đầu ở Đức, Đại học Công nghệ Dresden (TUD) bao gồm 122 ngành học và phạm vi nghiên cứu rộng. Khoảng ⅛ sinh viên trường có quốc tịch quốc tế. TUD luôn đề cao sự cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân, đồng thời cố gắng đảm bảo sự bình đẳng trong mọi hoạt động tuyển dụng.

 

📌MÔ TẢ

 • Đại học và tổ chức cấp học bổng: DAAD và TU Dresden
 • Cấp độ: Văn bằng 1, Cử nhân & Chương trình Thạc sĩ
 • Giá trị học bổng: 300 EUR/ 1 tháng
 • Hình thức học tập: Trực tuyến
 • Thời hạn học bổng: 3 tháng
 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Học bổng có thể được trao tại Đức

 

📌ĐIỀU KIỆN

 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Tiêu chí: 
  • Sinh viên quốc tế của TU Dresden theo học chương trình văn bằng, cử nhân, thạc sĩ (trừ các Chương trình Thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh) 
  • Sinh viên trao đổi, những người chỉ học một hoặc hai học kỳ tại TU Dresden và không nhận được bằng tại TU Dresden thì không đủ điều kiện để đăng ký 
 • Yêu cầu nhập học: Ứng viên có thành tích học tập tốt (điểm trung bình tối thiểu là 2,5) và vừa nhận bằng trong một năm trở lại (đăng ký luận văn cuối khóa hoặc đạt ít nhất 75% số tín chỉ).
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu không theo học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ứng viên cần chứng minh năng lực bản thân. 

 

📌CÁCH ĐĂNG KÝ

 • Các tài liệu gửi kèm với đơn đăng ký: 
 • Đơn đăng ký: https://bit.ly/2JI0hs8 
 • Thông tin chi tiết: https://bit.ly/36wF25r  
 • Tất cả các ứng viên gửi hồ sơ theo địa chỉ thư: TU Dresden, Văn phòng Quốc tế, Bộ phận Học bổng-Chương trình Sinh viên Quốc tế, Cô Hesse / Cô Landgraf-Dietz, 01062 Dresden.

 

📌DEADLINE: 31/3/2021

 ——————————

 

🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

 

📌 INSTAGRAM: https://instagram.com/ivolunteer_vn

📧EMAIL: ivolunteer20@gmail.com

👉GROUP: https://fb.com/groups/thongtintinhnguyen

🌏 WEBSITE: https://ivolunteervietnam.com

🔔YOUTUBE: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube

📖IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

#ivolunteer #ivolunteervietnam #Germany


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews